Author Archives: chinhtribt

Đại sứ Việt Nam tại Pháp tiếp Tổng Biên tập báo Nhân đạo - l’Humanité, Thượng nghị sỹ và Ủy viên Hội đồng toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp tiếp Tổng Biên tập báo Nhân đạo – l’Humanité, Thượng nghị sỹ và Ủy viên Hội đồng toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp.

Ngày 2/3/2022, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã tiếp ông Fabien Gay, Tổng Biên tập báo Nhân đạo - l’Humanité, đồng thời là Thượng nghị sỹ và Ủy viên Hội đồng toàn quốc Đảng ...

Close