Hộ tịch

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp thông báo một số yêu cầu liên quan đến các thủ tục hộ tịch như sau:

- Đại sứ quán không cấp lại, cấp bản sao, cấp trích lục Giấy khai sinh, kết hôn, khai tử cho những người đã làm thủ tục này tại Việt Nam, cá nhân có nhu cầu phải liên hệ với UBND phường/xã, quận/huyện hoặc cơ quan tư pháp tỉnh/thành đã cấp giấy tờ trước đây để được cấp lại.

- Theo khoản 3 Điều 26 Bộ luật Dân sự năm 2015[1], thực hiện hướng dẫn của Cục Lãnh sự ngày 11/02/2019, Đại sứ quán chỉ làm thủ tục Đăng ký khai sinh, Ghi sổ việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh từ sau ngày 01/01/2017 có tên bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam. Trẻ em có tên bằng tiếng nước ngoài (đã đăng ký khai sinh tại cơ quan hộ tịch của Pháp) phải bổ sung/đổi tên tiếng Việt để làm thủ tục Ghi sổ việc đăng ký khai sinh tại Đại sứ quán. Đại sứ quán tạm dừng không thực hiện thủ tục Đăng ký khai sinh, Ghi sổ việc đăng ký khai sinh cho trẻ có tên tiếng nước ngoài cho đến khi có thông báo mới.

- Đại sứ quán không có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cá nhân có nhu cầu trực tiếp liên hệ với Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia địa chỉ https://lltptructuyen.moj.gov.vn/home.

- Công dân làm các thủ tục hộ tịch tại ĐSQ cần đặt hẹn trước tại đây và có mặt trước giờ hẹn 15 phút với đầy đủ hồ sơ, email khẳng định cuộc hẹn.

- Với các thủ tục có thể gửi hồ sơ qua bưu điện, người yêu cầu cần đọc kỹ hướng dẫn trên trang của ĐSQ và tự chịu trách nhiệm về hồ sơ gửi qua đường bưu điện. Khi chuẩn bị hồ sơ, cần cung cấp điện thoại, email để ĐSQ liên lạc bổ sung thông tin khi cần thiết. Người gửi lưu ý tự mình chuẩn bị bì thư bảo đảm gửi trả kết quả và lưu số suivi của bì thư để tra cứu khi cần thiết.

[1] Khoản 3 Điều 26 Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 quy định: Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự không phải là chữ.

Close