Thị thực Việt Nam

Thông báo về việc khôi phục các biện pháp và thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam

Các biện pháp và thủ tục về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài đang dần được khôi phục từ 15/03/2022 :

  • Miễn thị thực cho công dân của 13 nước trong đó có Pháp khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày.
  • Phục hồi quy trình, thủ tục cấp tất cả các loại thị thực theo Luật Xuất nhập cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài năm 2014, sửa đổi bổ sung 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, để có thị thực trên 15 ngày, cần có cơ quan bảo lãnh cho người nước ngoài (công ty lữ hành, trường học, doanh nghiệp,...) đứng ra bảo lãnh cho khách và làm thủ tục xin thị thực vào Việt Nam cho khách.
  • Nối lại việc miễn thị thực cho người nước ngoài theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cũng như miễn thị thực trên cơ sở có đi có lại

Thủ tục cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam:

Contact:
Tél.: 01 44 14 64 13 ou 01 44 14 64 00
Email: info@ambassade-vietnam.fr
et      ls3@ambassade-vietnam.fr
Service Visas
Ambassade du Vietnam
61, rue de Miromesnil 75008 PARIS

.

 

Close