Văn bản pháp quy và mẫu tờ khai

Văn bản pháp quy của nhà nước

Thư viện mẫu tờ khai

 1. Mẫu tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam (.pdf) (.doc)
 2. Mẫu tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực (visa 5 ans - NA9)
 3. Mẫu tờ khai Đăng ký công dân
 4. Mẫu tờ khai xác định Quốc tịch Việt Nam M03-LS
 5. Mẫu tờ khai đề nghị cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt nam TPQT-2013-TKXNCQTVN
 6. Mẫu tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam QT-2013
 7. Mẫu tờ khai thông báo có quốc tịch nước ngoài
 8. Mẫu tờ khai trình báo mất hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài -TK05 2022
 9. Mẫu tờ khai cấp đổi  hộ chiếu TK02_2022 DOC /PDF
 10. Mẫu sơ yếu lý lịch dùng để xác định quốc tịch và cấp hộ chiếu Việt Nam 01-LS
 11. Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh tại ĐSQ Việt Nam tại Pháp
 12. Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã thực hiện tại cơ quan thẩm quyền nước ngoài
 13. Mẫu tờ khai đăng ký lại việc khai sinh 
 14. Mẫu tờ khai đăng ký việc cha/mẹ thừa nhận con
 15. Mẫu thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con dưới 16 tuổi
 16. Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy Xác nhận phong tục tập quán - Certificat de Coutume
 17. Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân
 18. Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn tại Đại sứ quán
 19. Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc đã đăng ký kết hôn tại cơ quan thẩm quyền nước ngoài
 20. Mẫu tờ khai thay đổi, cải chính chính hộ tịch
 21. Mẫu tờ khai đề nghị cấp phép đưa thi hài/di hài người thân về Việt Nam (01-NG-LS-2011)
 22. Mẫu tờ khai đề nghị cấp phép chôn cất, bảo quản thi hài/di hài tại địa phương ở Việt Nam (02/NG-LS-2011)
 23. Mẫu Giấy ủy quyền
 24. Mẫu hợp đồng ủy quyền M37-HĐCN
 25. Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế M60.doc
 26. Giấy đề nghị xác thực giấy phép lái xe Việt Nam để làm thủ tục đổi giấy phép lái xe
 27. Tờ khai đề nghị Chứng nhận/Hợp pháp hóa Lãnh sự
 28. Mẫu giấy xác nhận sinh sống do Marie nơi cư trú xác nhận (Certificat de Vie)

Close