Đặt lịch hẹn trực tuyến

Chú ý về cách thức đặt hẹn

  • Công dân cần chọn đúng loại lịch hẹn cần đặt.
  • Phần lịch có phần nút ấn lựa chọn cho 3 loại thủ tục khác nhau. Xin công dân chú ý phải chọn loại thủ tục trước, để truy cập vào đúng phần đặt hẹn cần thiết.
  • Công dân nên kiểm tra kỹ phần điền thông tin trước khi ấn "Đặt lịch"

Xin trân trọng cảm ơn.


1. Vui lòng đặt hẹn: Thủ tục Hộ tịch - Công Chứng - Chứng thực

Công dân đang đặt lịch cho thủ tục: Hộ chiếu - Công chứng - Chứng thực. Xin vui lòng ấn vào vùng sáng để đặt hẹn!

Tháng Tám 2023
T2
T3
T4
T5
T6
31
1
2
3
4
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30
31
1

2. Vui lòng đặt hẹn: Thủ tục Miễn thị thực

Công dân đang đặt lịch cho thủ tục: Miễn thị thực (Visa 5 năm). Xin vui lòng ấn vào vùng sáng để đặt hẹn!

Tháng Mười Một 2023
T2
T3
T4
T5
T6
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
1

3. Vui lòng đặt hẹn: Thủ tục Quốc tịch - Hộ chiếu

Công dân đang đặt lịch cho thủ tục Quốc tịch - Hộ chiếu. Xin vui lòng ấn vào vùng sáng để đặt hẹn!

Tháng Chín 2023
T2
T3
T4
T5
T6
28
29
30
31
1
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29

Close