Quốc tịch

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XÁC MINH QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Đối tượng : Người Việt Nam định cư tại Pháp (hoặc tại các nước do ĐSQVN tại Pháp kiêm nhiệm) chưa mất quốc tịch Việt Nam theo pháp luật Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, nếu có yêu cầu xác định quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam thì đăng ký với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp theo trình tự và thủ tục sau đây:

Hồ sơ : nộp trực tiếp tại ĐSQ theo lịch hẹn trước vào các buổi sáng thứ 2, 4 và chiều thứ 5, gồm có :

  1. Tờ khai đăng ký xác định quốc tịch và cấp hộ chiếu Việt Nam theo mẫu (Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam M03-LS);
  2. Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu có dán ảnh (SYLL-M01-LS)
  3. Bản sao một trong các giấy tờ chứng minh về nhân thân đang có giá trị sử dụng (hộ chiếu, thẻ căn cước, thẻ tạm trú, ...);
  4. Một hoặc các giấy tờ để làm căn cứ xác định quốc tịch Việt Nam (bản sao và bản chính để đối chiếu) bao gồm:
    • Giấy tờ về hộ tịch, quốc tịch, hộ khẩu, căn cước hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
    • Giấy tờ về hộ tịch, quốc tịch, hộ khẩu, căn cước hoặc giấy tờ khác do chế độ cũ cấp trước ngày 30/4/1975 ở Miền Nam Việt Nam hoặc do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, trong đó có thông tin liên quan đến quốc tịch Việt Nam.
    • Các giấy tờ khác do Việt Nam cấp trong đó có ghi chú quốc tịch Việt Nam và có ảnh của người yêu cầu.

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Đại sứ quán tiếp nhận và phỏng vấn trực tiếp người nộp hồ sơ theo lich hẹn vào các buổi sáng thứ hai, thứ tư, thứ sáu từ 9h30 đến 12h. Hồ sơ của người yêu cầu sẽ được gửi về về trong nước để xác minh theo quy định. Đại sứ quán sẽ thông báo kết quả xác minh (qua điện thoại hoặc email) sau khi nhận được trả lời của các cơ quan chức năng ở trong nước.

Đặt lịch hẹn trực tuyến

LIÊN HỆ:

Điện thoại: 01 44 14 64 00
Email: ls1@ambassade-vietnam.fr
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp/Ambassade du Vietnam
Bộ phận Quốc tịch - Hộ chiếu
61, rue de Miromesnil 75008 PARIS

Close