Quốc tịch

Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài

- Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, công dân Việt Nam hoặc cha mẹ, người giám hộ của người đó, nếu ở nước ngoài phải thông báo cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước nơi người đó đang có quốc tịch hoặc đang thường trú (trong trường hợp ở nước đó không có Cơ quan đại diện thì nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện nơi thuận tiện nhất); nếu ở trong nước, phải thông báo cho Sở Tư pháp nơi người đó đang cư trú.

- Khi nhận được thông báo có quốc tịch nước ngoài, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm ghi vào Sổ tiếp nhận việc thông báo có quốc tịch nước ngoài.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được thông báo có quốc tịch nước ngoài, cơ quan tiếp nhận thông báo ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh nếu việc đăng ký khai sinh trước đây được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận thông báo. Trường hợp việc đăng ký khai sinh trước đây được thực hiện tại nơi khác thì cơ quan tiếp nhận thông báo phải có văn bản thông báo cho Sở Tư pháp hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nơi trước đây đương sự đăng ký khai sinh để thực hiện ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh. Trường hợp cơ quan đã đăng ký khai sinh không còn lưu được Sổ đăng ký khai sinh trước đây thì cơ quan tiếp nhận thông báo lại cho Bộ Tư pháp.

- Công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài thông báo trực tiếp hoặc gửi thông báo qua đường bưu điện đến cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (nếu đang cư trú ở nước ngoài), Sở Tư pháp (nếu đang cư trú ở trong nước).

Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản thông báo có quốc tịch nước ngoài (theo mẫu quy định)

- Bản sao giấy tờ chứng minh có quốc tịch nước ngoài.

- Bản sao giấy tờ tùy thân (Hộ chiếu, CMT, Thẻ Căn cước Công dân)

LIÊN HỆ:

Điện thoại: 01 44 14 64 00
Email: ls1@ambassade-vietnam.fr
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp/Ambassade du Vietnam
Bộ phận Quốc tịch - Hộ chiếu
61, rue de Miromesnil 75008 PARIS

Close