Thông tin về địa chỉ, điện thoại và email liên lạc của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

Địa chỉ: 61 rue de Miromesnil – 75008 PARIS

1. Bộ phận Chính trị và hợp tác song phương

2. Bộ phận lãnh sự/thị thực: 

Bộ phận Lãnh sự trực thuộc ĐSQ Việt Nam tại Pháp mở cửa tiếp nhận hồ sơ các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần từ 9h30-12h00, từ 14h00-17h00. Với các thủ tục Hộ tịch - Công chứng/chứng thực, Miễn thị thực, Quốc tịch - Hộ chiếu cần đặt hẹn trước. Các thủ tục thị thực, hợp pháp hoá, dịch thuật và trường hợp trình báo mất hộ chiếu không phải đặt hẹn. Trả kết quả vào các buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần.

 • Fax: 01 44 14 64 24, 01 45 25 60 95
 • Thị thực du lịch:
 • Thị thực làm việc:
 • Hộ tịch:
  • điện thoại: 01 44 14 64 23 (từ 14h00-17h00 từ thứ 3 đến thứ 5)
  • email: ls2@ambassade-vietnam.fr
 • Hợp pháp hoá:
  • điện thoại.: 01.44.14.64.00 (14h00-17h00),
  • email: info@ambassade-vietnam.fr
  • Theo dõi hồ sơ qua bưu điện: 01.44.14.64.23 (14h00-17h00 từ thứ 3 đến thứ 5), email: ls2@ambassade-vietnam.fr
 • Miễn thị thực:
 • Quốc tịch - Hộ chiếu - Giấy thông hành:
  • điện thoại 01 44 14 64 26 (14h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 4);
  • email: ls1@ambassade-vietnam.fr

3. Bộ phận hành chính - kỹ thuật (lễ tân và hậu cần): 01 44 14 64 01

4. Bộ phận hợp tác khoa học và công nghệ:

Địa chỉ: 65 rue d'Amsterdam - 75008 Paris

Email: khcn@ambassade-vietnam.fr

Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và OIF:

Địa chỉ: 61 rue de Miromesnil - 75008 Paris.
Điện thoại: 01.44.32.08.70 ; Fax : 01.44.32.08.79.
Email: unesco@ambassade-vietnam.fr

Văn phòng Tuỳ viên quốc phòng:

Địa chỉ: 45bis, avenue La Division Leclerc – 92320 CHATILLON
Điện thoại : 01.57.63.03.53 ; Fax : 01.57.63.70.36.
Email: tuyvienquocphong@ambassade-vietnam.fr

Bộ phận hợp tác thương mại:

Địa chỉ: 44, avenue de Madrid – 92200 NEUILLY SUR SEINE
Điện thoại : 01.46.24.85.77 ; Fax : 01.46.24.12.58
Email: thuongvu@ambassade-vietnam.fr

Bộ phận xúc tiến đầu tư:

Địa chỉ: 14b, rue Oudinot - 75007 PARIS
Điện thoại : 09.54.87.43.37 & 06.59.05.12.38
Email: dautu@ambassade-vietnam.fr

Trung tâm Văn hoá Việt Nam:

Địa chỉ: 19-19bis, rue Albert - 75013 PARIS
Điện thoại : 09.53.21.73.08 & 01.53.14.75.90; Fax: 01.53.82.48.42.
Email: ttvh@ambassade-vietnam.fr

Website: www.ccv-france.org

 

Close