Cuộc họp lần thứ 119 của Ủy ban Kinh tế của Hội đồng Thường trực Pháp ngữ

Cuộc họp lần thứ 119 của Ủy ban Kinh tế của Hội đồng Thường trực Pháp ngữ

Cuộc họp lần thứ 119 của Ủy ban Kinh tế của Hội đồng Thường trực Pháp ngữ

Ngày 27/4/2022, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế của Hội đồng Thường trực Pháp ngữ, đã chủ trì Cuộc họp lần thứ 119 của Ủy ban theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
Tham dự Cuộc họp có hơn 80 đại biểu, gồm có ông Henri Monceau, Vụ trưởng Vụ Pháp ngữ Kinh tế và Số; ông Mohammed Traoré, Cố vấn về Số và Sáng tạo của Văn phòng Tổng Thư ký Pháp ngữ; các Đại sứ, đại diện của các Đại sứ quán các nước thành viên Pháp ngữ tại Paris.
Cuộc họp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá kết quả Đoàn xúc tiến Kinh tế - Thương mại đầu tiên của Pháp ngữ tới Việt Nam và Campuchia (từ ngày 22/3-30/3/2022), chuẩn bị cho Đoàn xúc tiến Kinh tế - Thương mại thứ 2 của Pháp ngữ tới khu vực Trung Phi (tháng 7/2022). Các đại biểu hoan nghênh Đoàn xúc tiến Kinh tế - Thương mại Pháp ngữ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bao gồm việc ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác thương mại, đầu tư quan trọng giữa các doanh nghiệp Pháp ngữ với Việt Nam và Campuchia; đánh giá cao sự đón tiếp chu đáo mà Việt Nam dành cho Đoàn, góp phần tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế trong không gian Pháp ngữ và thực hiện Chiến lược Kinh tế Pháp ngữ giai đoạn 2020-2025.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về việc xây dựng Kế hoạch hành động của Chiến lược Số Pháp ngữ giai đoạn 2022-2026, trong đó kêu gọi các nước thành viên tăng cường đóng góp về các chính sách, sáng kiến, ưu tiên và kinh nghiệm triển khai ở cấp quốc gia nhằm thúc đẩy triển khai xây dựng Kế hoạch hành động của Chiến lược Số.

chinhtribt

Close