Đại sứ Việt Nam tại Pháp tham gia cuộc họp Ủy ban ASEAN

Đại sứ Việt Nam tại Pháp tham gia cuộc họp Ủy ban ASEAN

Đại sứ Việt Nam tại Pháp tham gia cuộc họp Ủy ban ASEAN

Ngày 13/5/2022, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã tham gia cuộc họp Ủy ban ASEAN tại Paris (ASEAN Committee in Paris - ACP). Đây là phiên họp chính thức đầu tiên của ACP diễn ra theo hình thức trực tiếp trong vòng 02 năm qua.
Tham gia cuộc họp lần này có đông đủ 10 Đại sứ các nước ASEAN tại Paris. Cuộc họp diễn ra nhằm kiểm điểm lại một số kết quả đạt được trong công tác của ACP thời gian qua, như việc phối hợp tham gia Hội nghị Bộ trưởng về hợp tác ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương vào tháng 02/2022; thảo luận về các biện pháp tăng cường phối hợp trong thời gian tới nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương như với EU, OECD, gia tăng hợp tác giữa ASEAN với các địa phương của Pháp và các đối tác Pháp trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế như phối hợp với vùng Bretagne tổ chức Cuộc gặp ASEAN - Bretagne vào tháng 7/2022.
Cuộc họp cũng chứng kiến sự chuyển giao từ Indonesia sang Lào, theo đó Đại sứ Lào sẽ là Chủ tịch luân phiên của ACP đến tháng 8/2022. Đại sứ Đinh Toàn Thắng chúc mừng Đại sứ Indonesia Mohamad Oemar đã hoàn thành tốt cương vị Chủ tịch ACP thời gian vừa qua và hoan nghênh Đại sứ Lào Kham-Inh Khitchadeth đảm nhiệm vị trí này, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các công việc chung của ACP, góp phần thúc đẩy hợp tác, phát triển củng cố đoàn kết trong khối ASEAN.

chinhtribt

Close