Đại sứ Việt Nam tại Pháp tiếp Trưởng Tổ chức mạng lưới Tình nguyện Pháp (France Volontaires) và đại diện quốc gia tổ chức tại Việt Nam và Lào

Đại sứ Việt Nam tại Pháp tiếp Trưởng Tổ chức mạng lưới Tình nguyện Pháp (France Volontaires) và đại diện quốc gia tổ chức tại Việt Nam và Lào

Đại sứ Việt Nam tại Pháp tiếp Trưởng Tổ chức mạng lưới Tình nguyện Pháp (France Volontaires) và đại diện quốc gia tổ chức tại Việt Nam và Lào

Ngày 16/5/2022, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Paris, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã tiếp ông Emile-Eric Affognitodé, Trưởng Tổ chức mạng lưới Tình nguyện Pháp (France Volontaires) và bà Nguyễn Thị Phương Lan, đại diện quốc gia tổ chức tại Việt Nam và Lào.
Ông Emile-Eric Affognitodé đã giới thiệu về hoạt động tình nguyện thúc đẩy trao đổi và đoàn kết của France Volontaires tại Việt Nam và trên thế giới, cho biết France Volontaires đang trong giai đoạn chuyển đổi quy chế từ hiệp hội thành cơ cấu tổ chức lợi ích công trực thuộc Bộ Ngoại giao Pháp, khẳng định France Volontaires sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới tình nguyện viên cũng như đẩy mạnh các hoạt động góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam và Pháp.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng hoan nghênh các kết quả hoạt động của France Volontaire trong thời gian qua, đề nghị France Volontaires tăng cường kết nối hơn nữa với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Pháp, nhất là thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp, xác định mục tiêu và lĩnh vực hoạt động phù hợp với quy chế mới và liên kết hoạt động của France Volontaires với các chương trình, dự án hợp tác song phương Việt Nam - Pháp.
Hai bên cũng trao đổi về phương hướng hoạt động mà France Volontaire có thể triển khai trong thời gian tới như tham gia Hội nghị lần thứ hai 12 về hợp tác địa phương Việt Nam - Pháp, xây dựng chương trình và triển khai các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp vào năm 2023, cũng như tổ chức cho tình nguyện viên Việt Nam tham gia hỗ trợ Thế vận hội Olympic năm 2024 tại Pháp và nhiều chương trình khác trong thời gian tới.
France Volontaires được thành lập vào năm 2009 đặt dưới sự bảo trợ của nhiều cơ quan, bộ ngành chức năng của Pháp. Văn phòng đại diện France Volontaires tại Việt Nam và Lào đặt tại Việt Nam thành lập năm 2011 nhằm kết nối các đối tác và tác nhân thông qua trao đổi thông tin, tư vấn, gặp gỡ, huấn luyện và đào tạo góp phần triển khai các dự án và thúc đẩy quan hệ đoàn kết và hợp tác giữa các địa phương và giữa hai nước Việt Nam - Pháp.
Với việc được thay đổi quy chế, nâng cao hơn nữa vai trò và gắn bó chặt chẽ hơn với hệ thống hợp tác, hỗ trợ phát triển quốc tế của Pháp, France Volontaires mong muốn sử dụng hiệu quả hơn nữa đội ngũ tình nguyện viên hợp tác cũng như ngân sách khoảng 5 triệu euros mà Chính phủ Pháp đang dành cho France Volontaires hàng năm.

chinhtribt

Close