Đại sứ Đinh Toàn Thắng thăm Tổ chức Thuỷ đạc Quốc tế - IHO

Đại sứ Đinh Toàn Thắng thăm Tổ chức Thuỷ đạc Quốc tế – IHO

Ngày 04/5/2022, Đại sứ Việt Nam tại Monaco Đinh Toàn Thắng (thường trú tại Paris, Pháp) đã tới thăm trụ sở Tổ chức Thủy đạc quốc tế (IHO) tại Monaco và gặp Tổng Thư ký IHO ông Mathias Jonas.
Trong trao đổi, Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ vui mừng đến thăm IHO, khẳng định với tư cách là thành viên của IHO, Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Công ước Thủy đạc quốc tế, đóng góp vào lĩnh vực thủy đạc khu vực và thế giới, đồng thời sẽ làm hết sức mình để đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các vấn đề đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải của khu vực và thế giới, sẵn sàng hợp tác với các quốc gia thành viên Tổ chức Thủy đạc quốc tế với phương châm là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Tổng Thư ký IHO ông Mathias Jonas đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam vào công tác thủy đạc nói chung, góp phần đảm bảo an toàn hàng hải, quản lý và bảo vệ môi trường biển, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên biển, cứu hộ cứu nạn, nghiên cứu khoa học, hàng hải quốc tế; mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực vào các công việc của IHO, góp phần vào công tác giữ gìn và bảo tồn bảo vệ biển và đại dương nói chung.
Tổ chức Thủy đạc Quốc tế (IHO) được thành lập năm 1921, có trụ sở tại Công quốc Monaco. IHO có chức năng phối hợp với các quốc gia trong hoạt động thủy đạc; thống nhất các hải đồ và các tài liệu hàng hải; thực hiện và khai thác các nghiên cứu thủy đạc; phát triển trong lĩnh vực thủy đạc và các phương tiện khai thác nhằm mô tả các yếu tố hải dương học (thủy triều, mực nước biển và các loại hải đồ khác). Việt Nam gia nhập tổ chức IHO vào ngày 02/9/2015, là thành viên thứ 84 của tổ chức này.

chinhtribt

Close