Author Archives: chinhtribt

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tham dự Hội nghị triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.

Ngày 21/01/2022, ĐSQ Việt Nam tại Pháp đã tham dự Hội nghị triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tham luận tại Hội nghị, Đại sứ Đinh ...

Close