Dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và các bậc tiền nhân tại Pháp

Dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và các bậc tiền nhân tại Pháp

Dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và các bậc tiền nhân tại Pháp

Nhân dịp Giỗ tổ Vua Hùng, ngày 8/4/2022, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Phu nhân, Đại sứ Lê Thị Hồng Vân cùng lãnh đạo, cán bộ các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã làm lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, dâng hương lên Bác, thành kính tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.
Tưởng nhớ về Tổ tông, các Vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên Nhà nước Văn Lang, đặt nền móng cho sự phát triển trường tồn của quốc gia, dân tộc, và khắc ghi lời căn dặn của Bác: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, toàn thể cán bộ các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, ra sức rèn đức, luyện tài, phát huy trí tuệ và sức mạnh đoàn kết tập thể, nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, góp phần triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại do Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra, đưa nước nhà trở nên giàu mạnh, hùng cường, làm rạng danh cơ đồ dân tộc.

chinhtribt

Close