Thông báo về việc giảm thời gian cách ly người nhập cảnh từ 21 ngày xuống 14 ngày

Thông báo về việc giảm thời gian cách ly người nhập cảnh từ 21 ngày xuống 14 ngày

Thông báo về việc giảm thời gian cách ly người nhập cảnh từ 21 ngày xuống 14 ngày

Thông báo về việc giảm thời gian cách ly người nhập cảnh từ 21 ngày xuống 14 ngày

Ngày 14/7/2021, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 5599/BYT- MT về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19:

  1. Giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1 và người nhập cảnh (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế), tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo.
  2. Về thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà: Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 cho đối tượng F1 (thay thế cho Hướng dẫn ban hành kèm theo Công văn số 5152/BYT-MT ngày 27/6/2021 của Bộ Y tế) để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà. Sau khi thí điểm, tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm và xem xét triển khai trên quy mô rộng hơn.

Đối tượng:

  • Những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1); người ở cùng nhà với F1, người trực tiếp chăm sóc F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà.
  • Những người đang cách ly tập trung đủ 07 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển về cách ly tại nhà.

Thời gian:

  • Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (gọi chung là cách ly tại nhà) 14 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 7 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày.
  • Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.

Ambassade Admin

Related Articles

Close