Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ thứ 18

Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ thứ 18

Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ thứ 18 diễn ra trong hai ngày 19-20/11 tại Djerba (Tunisie), Đoàn đại biết cấp cao Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã tham dự Hội nghị.
Trước đó, ngày 18/1/2022, Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ trù bị cho HNCC 18 đã được tổ chức tại Djerba. Đại sứ Đinh Toàn Thắng, Đại diện cá nhân của Chủ tịch nước Việt Nam bên cạnh Pháp ngữ đã tham dự hội nghị.
Link bài báo:

chinhtribt

Close