Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 18 tại Djerba (Tunisie) kết thúc thành công

Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 18 tại Djerba (Tunisie) kết thúc thành công

Ngày 20/11/2022, Hội nghị Cấp cao (HNCC) Pháp ngữ lần thứ 18 bế mạc sau hai ngày nhóm họp, ra Tuyên bố Djerba, thông qua một loạt văn kiện quan trọng như Nghị quyết về tình hình khủng hoảng, thoát khủng hoảng và củng cố hoà bình, an ninh trong không gian Pháp ngữ, Tuyên bố về tiếng Pháp trong đa dạng ngôn ngữ; Khung chiến lược Pháp ngữ giai đoạn 2023-2030.
Hội nghị cũng tái bầu bà Louise Mushikiwabo, làm Tổng thư ký OIF nhiệm kỳ tiếp theo và chọn Pháp là nơi đăng cai HNCC lần thứ 19 vào năm 2024.
Đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động của HNCC 18.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng, Đại diện cá nhân của CTN Việt Nam bên cạnh Pháp ngữ đã tham gia tháp tùng đoàn đại biểu.
Một số link bài báo:
Có thể là hình ảnh về 12 người

chinhtribt

Close