Tuyên bố chung của Pháp, Đức và Anh về tình hình Biển Đông

Tuyên bố chung của Pháp, Đức và Anh về tình hình Biển Đông

Tuyên bố chung của Pháp, Đức và Anh về tình hình Biển Đông

Tuyên bố chung của Pháp, Đức và Anh về tình hình Biển Đông

(Ngày 30 tháng 08 năm 2019)

Chúng tôi quan ngại về tình hình Biển Đông, có thể làm mất an ninh và ổn định trong khu vực.

Chúng tôi kêu gọi các Quốc gia ven Biển Đông thực hiện các biện pháp thích hợp để giảm căng thẳng và góp phần duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và an toàn trong khu vực, nhất là liên quan tới quyền của các Quốc gia ven biển tại vùng biển của mình cũng như liên quan tới quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Với tư cách là các Quốc gia thành viên của Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS), Đức, Pháp và Anh nhấn mạnh mối quan tâm về việc áp dụng phổ biến Công ước là văn bản xác định khuôn khổ pháp lý chung cho việc thực hiện mọi hoạt động trên đại dương và trên biển, bao gồm cả Biển Đông, và là cơ sở cho hợp tác quốc gia, khu vực và quốc tế về biển. Trên phương diện này, các quốc gia này nhắc lại phán quyết trọng tài ngày 12 tháng 7 năm 2016 theo Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển.

Mặt khác, Đức, Pháp và Anh hoan nghênh tiến trình đàm phán đang diễn ra giữa các Quốc gia thành viên của ASEAN và Trung Quốc để đạt được một bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông dựa trên luật lệ, mở đường cho hợp tác, hiệu quả và phù hợp với UNCLOS, và hoan nghênh các nước này nhanh chóng hoàn tất tiến trình trên./.

Nguồn: Website ĐSQ Pháp tại Việt Nam tại địa chỉ: https://vn.ambafrance.org/TUYEN-BO-CHUNG-CUA-PHAP-DUC-VA-ANH

 

 

Ambassade Admin

Related Articles

Close