Tọa đàm về chính sách pháp luật với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Tọa đàm về chính sách pháp luật với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Tọa đàm về chính sách pháp luật với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 09/9/2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức điểm cầu kết nối Tọa đàm với cộng đồng người Việt Nam tại Châu Âu về chính sách pháp luật với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, do Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội tổ chức.
Phát biểu tại Tọa đàm, Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định, thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều chính sách, quy định pháp luật đã được cập nhật, bổ sung, điều chỉnh hoặc xây dựng mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, nhất là trong đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp, giải quyết nguyện vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, cũng như làm cầu nối tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Đại sứ cũng nêu những vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của Đại sứ quán liên quan đến vấn đề quốc tịch, hộ tịch và kiến nghị một số giải pháp.
Phát biểu của đại diện Hội người Việt Nam tại Pháp khẳng định tinh thần luôn hướng về quê hương, đất nước của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp từ trước cho đến nay, và bày tỏ mong muốn các chính sách liên quan đối với người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của đông đảo bà con kiều bào trong các vấn đề về quốc tịch Việt Nam nhất là đối với thế hệ sinh ra và lớn lên tại nước ngoài, cấp thẻ căn cước công dân và sở hữu nhà đất ở trong nước.
Ý kiến của Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu tập trung vào điều chỉnh chính sách đất đai để thu hút nguồn lực ở bên ngoài, bao gồm cả kiều hối, nguồn đầu tư và chất xám để gỡ các nút thắt cho sự phát triển kinh tế của đất nước, để các nguồn lực bên ngoài, nhất là kiều hối hướng vào sản xuất nhiều hơn là tiêu dùng như hiện nay.
Tiếp theo tọa đàm này, trong thời gian tới, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tiếp thu ý kiến với cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực để tìm hiểu những vướng mắc về chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KT/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

chinhtribt

Close