Họp Ủy ban hỗ hợp về hợp tác Hà Nội - vùng Ile-de-France (Pháp)

Họp Ủy ban hỗ hợp về hợp tác Hà Nội – vùng Ile-de-France (Pháp)

Ngày 16/2/2022, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã tham dự cuộc họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác và Lễ ký kết Chương trình Hành động chung giai đoạn 2022 – 2025 được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa UBND thành phố Hà Nội và Hội đồng vùng Ile-de-France.
Đoàn UBND thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực Lê Hồng Sơn làm Trưởng Đoàn, phía Hội đồng vùng Ile-de-France do đại diện chuyên trách về đối ngoại bà Anne-Louise Mesadieu làm Trưởng đoàn.
Tại cuộc họp, hai bên đã đánh giá tổng kết việc triển khai 19 dự án trong khuôn khổ thực hiện Chương trình hành động chung giai đoạn 2018 – 2021; điểm lại một số dự án hợp tác tiêu biểu trong lĩnh vực môi trường (cải thiện chất lượng không khí, nâng cao nhận thức về xả rác), qui hoạch đô thị, bảo tồn di sản; và đánh giá các khó khăn trong triển khai các dự án giao thông công cộng. Đồng thời, hai bên cũng đã trao tượng trưng Chương trình Hành động chung giai đoạn 2022 – 2025 đã được ký kết giữa Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh và Chủ tịch Hội đồng vùng Ile-de-France bà Valérie Pécresse nhằm xác định mục tiêu và phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tập trung ưu tiên các lĩnh vực hợp tác gồm môi trường và phát triển bền vững, quy hoạch đô thị, văn hóa di sản và du lịch, phát triển kinh tế và sáng tạo và nghiên cứu.
Hà Nội và Ile-de-France đã có bề dầy hơn 30 năm hợp tác với việc bắt đầu ký thỏa thuận hợp tác đầu tiên vào tháng 12/1989. Vùng Ile-de-France cũng đã mở Cơ quan hỗ trợ hợp tác quốc tế vùng Paris tại Việt Nam PRX tại Hà Nội vào năm 2017, thay thế cho Dự án hợp tác Phát triển đô thị Hà Nội - Ile-de-France (IMV, thành lập năm 2001) để làm đầu mối hỗ trợ triển khai các dự án. Hợp tác giữa Hà Nội và Ile-de-France luôn được xem là điển hình cho hợp tác địa phương của Việt Nam và Pháp. N ăm 2022, Hà Nội sẽ đăng cai Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12, dự kiến tổ chức vào cuối năm 2022.

chinhtribt

Close