Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12

Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12

Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12

Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 đến 15 tháng 4 năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - thành phố chủ nhà của Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 -  đã gửi thư mời các chính quyền các tỉnh, thành phố, địa phương của Việt Nam và Pháp và các đối tác hợp tác Việt Nam - Pháp tham dự Hội nghị. (Tải thư tại đây)

Để biết thêm các thông tin về đăng ký tham gia và về Hội nghị xin vui lòng truy cập website theo đường dẫn sau: https://vf12.vn/

chinhtri

Close