Kết hôn

4. GIẤY CHỨNG NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Trên cơ sở hồ sơ Đăng ký công dân tại Đại sứ quán, ĐSQ có thể cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam đã cư trú tại Pháp từ 6 tháng trở lên để làm thủ tục kết hôn hoặc các thủ tục hành chính, dân sự tại Việt Nam hoặc tại một nước thứ 3.

Hồ sơ gồm :

 1. Đơn xin xác tình trạng hôn nhân (Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân);
 2. Bản sao hộ chiếu và thẻ cư trú của người yêu cầu (xuất trình bản chính để đối chiếu);
 3. Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh của người yêu cầu ;
 4. Đối với các công dân có thời gian cư trú tại Pháp trên 1 năm hoặc đã ly dị tại Pháp hơn 6 tháng hoặc có vợ/chồng chết tại Pháp hơn 6 tháng, cần bổ sung Giấy chứng nhận không ghi chú hộ tịch (Certificat de non-inscription au répertoire civil) do Service Central d’État Civil của Pháp cấp (địa chỉ: Service central d’Etat civil 11, rue de la Maison Blanche 44941 NANTES Cedex 09 - Mẫu cerfa_12819-06).
 5. Nếu đã từng kết hôn, cần nộp bản sao giấy tờ kết hôn cũ, quyết định của tòa án (trường hợp ly dị) hoặc giấy chứng tử (trường hợp vợ hoặc chồng trước đây qua đời). Nếu đã cư trú tại một nước thứ ba từ 6 tháng trở lên trước khi đến Pháp, cần có thêm giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước đó. Nếu người yêu cầu có quốc tịch Pháp, cần phải nộp bản sao giấy chứng nhận tình trạng độc thân do Thị chính Pháp cấp.
 6. Đối với công dân Việt Nam mong muốn kết hôn tại một nước thứ ba, cần phải xuất trình bản sao và bản chính giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân thời gian sinh sống tại Việt Nam do UBND phường/xã nơi cư trú cấp. Tất cả các giấy tờ trên cần nộp bản sao và bản chính để đối chiếu.

Lưu ý:

- Người yêu cầu cần lấy hẹn trên trang chủ của ĐSQ, trực tiếp nộp hồ sơ tại ĐSQ theo lịch hẹn và có mặt trước giờ hẹn 15 phút. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện sẽ coi như hồ sơ không hợp lệ và không được xử lý, ĐSQ không chịu trách nhiệm bảo quản đối với các giấy tờ gốc gửi qua bưu điện.

- ĐSQ không cấp giấy để làm PACS hoặc kết hôn giữa những người đồng giới ở nước thứ 3 vì những thủ tục trên chưa được pháp luật Việt Nam điều chỉnh.

- Các giấy tờ tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt theo quy định pháp luật của Việt Nam về công chứng/chứng thực bản dịch, trường hợp dịch hồ sơ qua Traducteur assermenté thì các giấy tờ phải được chứng nhận lãnh sự (Légalisation) tại Bộ Ngoại giao Pháp.

- Cán bộ lãnh sự tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu xuất trình thêm các giấy tờ bổ sung nếu cần thiết.

Lệ phí: (Biểu phí tại Thông tư 264 BTC) và các phụ phí:

    • Phí hoàn thiện hồ sơ nếu có (gồm dịch giấy tờ tài liệu, sao chụp…)
    • Phí gửi trả kết quả qua bưu điện nếu có.
Đặt lịch hẹn trực tuyến

LIÊN HỆ:

Điện thoại: 01 44 14 64 23 (buổi chiều các ngày thứ 3-4-5 từ 14h00-17h00)

Email: ls2@ambassade-vietnam.fr

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp/Ambassade du Vietnam

Bộ phận Hộ tịch

61, rue de Miromesnil 75008 PARIS

Close