Kết hôn

3. GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KẾT HÔN TẠI CƠ QUAN HỘ TỊCH NƯỚC NGOÀI

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn tai cơ quan hộ tịch nước ngoài áp dụng đối với công dân Việt Nam có giấy chứng nhận kết hôn do một cơ quan thẩm quyền nước ngoài cấp (Thị chính Pháp, ĐSQ hoặc Lãnh sự nước ngoài tại Pháp) để được cấp giấy Trích lục kết hôn và công nhận tại Việt Nam. Hai bên vợ chồng phải trực tiếp nộp hồ sơ tại ĐSQ để ký vào sổ hộ tịch. Hồ sơ gồm :

 1. Mẫu tờ khai đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn tại cơ quan hộ tịch nước ngoài  ;
 2. Bản sao trong vòng 3 tháng Giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan hộ tịch nước ngoài cấp (COPIE INTEGRALE de l'Acte de mariage, KHÔNG PHẢI EXTRAIT de l'acte de mariage). Đối với giấy chứng nhận kết hôn do một nước thứ ba cấp, bản sao phải được hợp pháp hóa tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sứ quán nước đó tại Pháp.
 3. Bản sao hộ chiếu và giấy tờ cư trú hợp lệ của hai vợ chồng.

Lưu ý:

- Các bên yêu cầu cần lấy hẹn trên trang chủ của ĐSQ, trực tiếp nộp hồ sơ tại ĐSQ theo lịch hẹn và có mặt trước giờ hẹn 15 phút. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện sẽ coi như hồ sơ không hợp lệ và không được xử lý, ĐSQ không chịu trách nhiệm bảo quản đối với các giấy tờ gốc gửi qua bưu điện.

- Các giấy tờ tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt theo quy định pháp luật của Việt Nam về công chứng/chứng thực bản dịch, trường hợp dịch hồ sơ qua Traducteur assermenté thì các giấy tờ phải được chứng nhận lãnh sự (Légalisation) tại Bộ Ngoại giao Pháp.

- Cán bộ lãnh sự tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu xuất trình thêm các giấy tờ bổ sung nếu cần thiết.

Lệ phí: (Biểu phí tại Thông tư 264 BTC) và các phụ phí:

    • Phí hoàn thiện hồ sơ nếu có (gồm dịch giấy tờ tài liệu, sao chụp…)
    • Phí gửi trả kết quả qua bưu điện nếu có.
Đặt lịch hẹn trực tuyến

LIÊN HỆ:

Điện thoại: 01 44 14 64 23 (buổi chiều các ngày thứ 3-4-5 từ 14h00-17h00)

Email: ls2@ambassade-vietnam.fr

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp/Ambassade du Vietnam

Bộ phận Hộ tịch

61, rue de Miromesnil 75008 PARIS

Xem tiếp

Close