Hy vọng cây tre

Hy vọng cây tre

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đồng chí của chúng ta, gần đây đã nhắc lại về tính thích đáng và sự phong phú của “Ngoại giao cây tre”. Triết lý ngoại giao bén rễ sâu trong lịch sử đau thương và phức tạp của đất nước và dân tộc Việt Nam đã được triển khai thành công từ tám thập kỷ nay. Được đồng chí Hồ Chí Minh khởi xướng ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng chín 1945, triết lý ngoại giao này là kết quả của quá trình nhận thức sâu sắc và phân tích nhạy bén tình hình quốc tế và khu vực tại những giai đoạn nhất định, hàm chứa các giá trị tiến bộ, giải phóng, độc lập và hòa bình. Ngoại giao là một mặt trận chiến lược trong kháng chiến chống ngoại xâm và không thể tách rời khỏi công cuộc xây dựng đất nước. Nó trở thành mũi nhọn trong chính sách quốc tế của nước Việt Nam thống nhất để thoát khỏi bao vây, cấm vận của đế quốc và để thiết lập các quan hệ với nhiều đối tác khu vực và quốc tế, mở ra triển vọng hợp tác mới cần thiết cho phát triển đất nước.

Hài hòa nền kinh tế mở với giữ vững chủ quyền và độc lập trước mọi cường quốc, Việt Nam đã trở thành một nhân tố dám nghĩ dám làm trên trường khu vực và quốc tế trên cơ sở chủ nghĩa đa phương. Bằng chứng là việc thiết lập quan hệ ngoại giao với 190 quốc gia, ký kết quan hệ đối tác chiến lược và quan hệ đối tác toàn diện với 30 quốc gia và hợp tác kinh tế với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức và diễn đàn quốc tế, Việt Nam trở thành một nền tảng ngoại giao quan trọng thông qua đảm nhận nhiều trọng trách trong những năm gần đây như là chủ nhà của APEC 2017, Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Ngoại giao cây tre đã được áp dụng thành công liên tiếp từ giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và tái thiết đất nước cho đến giai đoạn hiện nay. Như vậy, khẩu hiệu của Hồ Chí Minh về Ngoại giao cây tre đã được triển khai và khẳng định trong thực tiễn.

Những người cộng sản Pháp rất gắn bó với dân tộc Việt Nam bởi lịch sử và các cuộc đấu tranh chung.

Đảng Cộng sản Pháp đã luôn sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong suốt cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Chúng tôi đã luôn đoàn kết và hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong nhiều giai đoạn khó khăn thử thách: các chuyến tàu vì Việt Nam, những tấm gương của Henri Martin hay Raymonde Dien, những hỗ trợ trong quá trình đàm phán Hiệp định Paris, các chiến dịch hỗ trợ, đoàn kết sau khi Việt Nam thống nhất...

Dựa trên sức mạnh của lịch sử được chia sẻ giữa những người cộng sản Pháp và nhân dân Việt Nam, chúng tôi nhiệt liệt chào mừng những thành tựu Việt Nam đã đạt được - là thước đo của con đường mà nhân dân Việt Nam đã vượt qua từ những năm tháng đau thương của chiến tranh.

Ngày nay thế giới đang phải đối mặt với khủng hoảng chưa từng có cả về quy mô, phạm vi và mức độ. Các cuộc khủng hoảng đan xen về khí hậu, sinh thái, kinh tế, xã hội, y tế, chính trị, dân chủ mà hậu quả là thảm khốc đang đặt ra những đe dọa nghiêm trọng cho tương lai của hành tinh và nhân loại. Chúng ta đang đứng trước thách thức của nền văn minh như Đại hội 39 Đảng Cộng sản Pháp vừa qua đã nhấn mạnh. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải nói về quan hệ đối tác và hợp tác bao trùm chứ không phải là cạnh tranh giữa các dân tộc.

Chạy đua vũ trang, bùng nổ mua bán vũ khí đặt hành tinh của chúng ta vào nguy hiểm và đang có xu hướng tạo ra lại các khối đối kháng tấn công vào chủ nghĩa đa phương. Đối mặt với nguy cơ chiến tranh và chính sách vũ trang, Đảng Cộng sản Pháp kiên quyết phản đối “tư duy theo khối” này và sẽ hành động hướng đến phát triển một chính sách độc lập, đáp ứng lợi ích chung của các dân tộc và phong trào tiến bộ chống chủ nghĩa đế quốc, vì hòa bình và giải trừ quân bị toàn cầu, tôn trọng các quyền và chủ quyền nhân dân, an ninh tập thể và toàn cầu.

PCF là Đảng của hòa bình. Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Đảng đã luôn tiên phong trong các cuộc đấu tranh vì hòa bình, giải trừ quân bị toàn cầu trong đó có giải trừ hạt nhân, chống chủ nghĩa thực dân và vì quyền tự quyết của các dân tộc. Đảng Cộng sản Pháp cũng hoàn toàn chia sẻ quan điểm của Việt Nam không tham gia các liên minh quân sự, không cho phép lập căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ và không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Đây cũng là lý do vì sao chúng tôi yêu cầu Pháp đóng vai trò tích cực trong phi quân sự hóa các quan hệ quốc tế và ra khỏi NATO - liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương đang mở rộng ra châu Á. Chúng tôi kêu gọi giải thể NATO để nhường chỗ cho một hệ thống an ninh tập thể mới mang tính châu Âu và toàn cầu.

Trong khuôn khổ này, cần tổ chức các cuộc đàm phán về giải trừ quân bị mang tính đa phương, toàn cầu và được thỏa thuận, đặc biệt trong lĩnh vực hạt nhân. Các cuộc đàm phán này sẽ đáp ứng nguyện vọng của tất cả các lực lượng tiến bộ đòi hỏi hợp tác quốc tế để giải quyết các thách thức lớn hiện nay, về môi trường, an ninh lương thực, an ninh y tế mà chúng ta đang rất cần.

Khủng hoảng khí hậu và y tế đang tác động lớn tới châu Phi và châu Á và làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng toàn cầu, đặt ra yêu cầu chuyển đổi mang tính toàn cầu các phương thức sản xuất, tài chính và tiêu dùng. Vượt qua giai đoạn này đòi hỏi lập kế hoạch toàn cầu về đầu tư, chia sẻ bằng sáng chế, công nghệ và các kết quả nghiên cứu, nâng cao hiểu biết và trình độ cho mọi người để áp dụng các khuyến nghị của nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đối khí hậu GIEC và Diễn đàn Chính sách Khoa học liên chính phủ về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái IPBES tại Hội nghị COP 15 về đa dạng sinh học. Chúng ta đang ở trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau và hành trình hướng đến sự tiến bộ chỉ có thể là một hành trình mang tính tập thể. Không một quốc gia nào có thể đi một mình. Chúng ta cần đối thoại, cần các dự án chung mà các tổ chức quốc lớn như Liên hợp quốc và các cơ quan của LHQ có thể bảo trợ.

Hơn nữa, chẳng phải tre, loại “vàng xanh” giúp loại bỏ CO2 và tái tạo rừng nhanh chóng trên đất bạc màu cũng là biểu tượng của sự sống và hy vọng cho thế giới của chúng ta hay sao?

Theo ý nghĩa này, các hợp tác và trao đổi lý luận thường xuyên giữa hai Đảng chúng ta là cơ sở cần được thúc đẩy hơn nữa để hiểu hơn các thách thức chiến lược của thế giới và vạch ra con đường phát triển thay thế. Sự hợp tác này có thể là hình mẫu và tạo ra lời kêu gọi cho các đảng tiến bộ cùng chia sẻ các giá trị với chúng ta tìm thấy con đường của một chiến lược vừa vững chắc vừa mềm mỏng để tạo ra một tương lai mới cho thế giới.

(Bản dịch từ bản tiếng Pháp của tác giả Taylan Coskun, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Cộng sản Pháp, Phụ trách nguồn lực).

 

Bản gốc tiếng Pháp:

L'ESPOIR DU BAMBOU2

chinhtribt

Close