Đoàn Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn thăm - làm việc tại Pháp

Đoàn Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn thăm – làm việc tại Pháp

Đoàn công tác tỉnh Lạng Sơn do Chủ tịch Hội đồng nhân dân Đoàn Thị Hậu dẫn đầu đã thăm - làm việc tại Paris ngày 23-24/11/2022 và tại Marseille ngày 28- 29/11/2022.
Tại Paris, Đoàn đã làm việc với Viện quốc gia về Nghệ thuật và Nghề nghiệp Pháp (CNAM) để trao đổi về phương hướng triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh và CNAM được ký kết tháng 9/2020 để thúc đẩy hợp tác về đào tạo và phát triển du lịch bền vững sau thời gian gián đoạn do dịch Covid 19; với ĐSQ Việt Nam tại Pháp trao đổi đề xuất kết nối, thúc đẩy hợp tác với địa phương phù hợp của Pháp trong thời gian tới.
Tại Marseille, đoàn đã đến dâng hoa tại biển tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại trụ sở báo la Marseillaise, thăm tòa soạn và trao đổi với Ban Biên tập của báo; khảo sát - thăm bảo tàng hồi, trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp của tỉnh với công ty Ricard trong lĩnh vực chế biến và sản xuất hồi.

chinhtribt

Close