Đại sứ Việt Nam tại Pháp tiếp Đại sứ Đại diện thường trực Ba Lan tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)

Đại sứ Việt Nam tại Pháp tiếp Đại sứ Đại diện thường trực Ba Lan tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)

Đại sứ Việt Nam tại Pháp tiếp Đại sứ Đại diện thường trực Ba Lan tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)

Ngày 11/10/2023 tại Paris, ,Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã có buổi tiếp thân mật và trao đổi với ông Aleksander Surdej, Đại sứ Đại diện thường trực Ba Lan tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) người được Chính phủ Ba Lan bổ nhiệm làm Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam nhiệm kỳ tới.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng chức mừng Đại sứ Aleksander Surdej được cử làm Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam vào thời điểm quan hệ hai nước đã và đang có nhiều bước phát triển tích cực và bầy tỏ tin tưởng Đại sứ Aleksander Surdej sẽ có một nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam, có nhiều đóng góp cho quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Ba Lan.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Đại sứ Aleksander Surdej cũng đã trao đổi về các mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và OECD. Đại sứ Aleksander Surdej đánh giá cáo sự phối hợp tích cực của Việt Nam trong các hoạt động của OECD và vai trò của Việt Nam tới tư cách là Đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á của OECD, nhấn mạnh Ba Lan sẽ tham gia vào Diễn đàn OECD-Đông Nam Á cấp Bộ trưởng lần thứ hai trong khuôn khổ này được tổ chức tại Hà Nội ngày 26-27/10/2023 tới.

chinhtribt

Close