Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tham dự Hội nghị triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tham dự Hội nghị triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.

Ngày 21/01/2022, ĐSQ Việt Nam tại Pháp đã tham dự Hội nghị triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
Tham luận tại Hội nghị, Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định tiếp tục nỗ lực triển khai tốt EVFTA, đồng hành cùng các địa phương và các doanh nghiệp trong nước thực hiện các kế hoạch phục hồi sau đại dịch cũng như các chương trình, dự án cụ thể song phương với Pháp.

chinhtribt

Close