Author Archives: 😍 Ann is interested in your profile! More info: https://cutt.us/drFIH?6ei 😍 1hjpg3

Hợp tác Việt – Pháp trong lĩnh vực cải cách hành chính và công vụ

Hợp tác Việt – Pháp trong lĩnh vực cải cách hành chính và công vụ

Ngày 13/4/2016, tại Trụ sở Bộ Nội vụ Pháp đã diễn ra Lễ Bế giảng và trao Chứng chỉ kết thúc Khóa đào tạo do Trường Đào tạo cán bộ của Bộ Nội vụ Pháp (CHEMI) tổ chức, dành cho cán bộ cao cấp của các địa phương Việt Nam tr ...

Close