Vùng Hauts-de-Seine, Pháp tổ chức gặp mặt đoàn ngoại giao tham dự Thế vận hội Paris 2024

Vùng Hauts-de-Seine, Pháp  tổ chức gặp mặt đoàn ngoại giao tham dự Thế vận hội Paris 2024

Vùng Hauts-de-Seine, Pháp tổ chức gặp mặt đoàn ngoại giao tham dự Thế vận hội Paris 2024

Ngày 27/02/2024, Tỉnh trưởng vùng Hauts-de-Seine Laurent Hottaux đã gặp mặt Đại sứ các quốc gia tham dự Thế vận hội Paris 2024 và chào đón các đoàn vận động viên lưu trú tại vùng trong thời gian thi đấu.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã tham dự và tiếp xúc với ông Tỉnh trưởng Laurent Hottaux và bà Thị trưởng thành phố Bagneux bày tỏ cảm ơn về sự đón tiếp của các địa phương đối với các đoàn vận động viên Việt Nam tham dự Olympiques Paris 2024.
Vùng Hauts-de-Seine, tiếp giáp với vùng Île-de-France và Paris, là địa phương đầu tiên triển khai hoạt động chào đón đoàn vận động viên nhằm quảng bá và thu hút thêm các quốc gia và đoàn vận động viên lưu trú trong thời gian Thế vận hội.
Thành phố Bagneux, thuộc vùng Haut-de-Seine, cách Paris 12 km, sẽ đón đoàn vận động viên Taekwondo của Việt Nam tham dự Olympique Paris 2024.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE Tibenl Lahru Fhateramt PARIS 2024 Qထာ PARIS 2024 て Les Jeux Olympiques et Paralympiques dans les Hauts-de-Seine Déjeuner dans le cadre de la mise en ceuvre d'animations populaires à l'occasion de l'accueil des délégations olympiques et paralympiques dans les centres de préparation aux jeux (CPJ)'
Có thể là hình ảnh về 1 người, bản đồ và văn bản

chinhtribt

Close