Thông báo về việc đóng cửa không tiếp nhận các thủ tục lãnh sự

Thông báo về việc đóng cửa không tiếp nhận các thủ tục lãnh sự

Thông báo về việc đóng cửa không tiếp nhận các thủ tục lãnh sự

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trân trọng thông báo:

Ngày thứ Hai, 17/08/2020, ĐSQ đóng cửa không tiếp nhận các thủ tục lãnh sự. ĐSQ đã gửi thông báo tới tất cả các công dân đặt hẹn làm thủ tục vào ngày này về việc huỷ các cuộc hẹn.

Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

Ambassade Admin

Close