Lời kêu gọi tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hai do mưa lũ gây ra

Lời kêu gọi tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hai do mưa lũ gây ra

Lời kêu gọi tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hai do mưa lũ gây ra
Những ngày này, các tỉnh miền Trung nước ta đang trải qua các đợt lũ, lụt lịch sử, làm lở đất, cuốn trôi hàng trăm ngôi nhà, ngập lụt hàng vạn hécta hoa màu và trồng trọt, làm hàng chục người chết, cuộc sống thường ngày của hàng ngàn người bị đe doạ. Để chia sẻ với bà con vùng bão lũ, lở đất.. phát huy truyền thống tương thân tương ái, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, và toàn thể người Việt Nam ở Pháp hãy quyên góp để hỗ trợ, sẻ chia giúp đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại có thể nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định cuộc sống.
ĐSQ xin hoan nghênh mọi ủng hộ cho đồng bào vung bão lụt. Mọi giúp đỡ xin chuyển về:
I. Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
1. Tài khoản tại Kho bạc:
Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số tài khoản: 3713.0.1058784.00000
Mã đơn vị QHNS: 1058784
Tại sở giao dịch Kho bạc nhà nước.
2. Tài khoản tại ngân hàng:
a. Tài khoản tiền Việt
Tên tài khoản: Mặt trận tổ quốc Việt Nam – ban cứu trợ Trung ương
Số tài khoản: 001.1.00.193241.8
Tại Sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
b. Tài khoản ngoại tệ
Tên tài khoản: Mặt trận tổ quốc Việt Nam – ban cứu trợ Trung ương
Số tài khoản: 001.1.37.193253.8
Tại Sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
SW Code: BFTVVVNX001
II. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp:
1. Đến trực tiếp Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tại địa chỉ: 61 rue de Miromesnil 75008 Paris (mọi thông tin liên hệ với ĐSQ qua thư điện tử don@ambassade-vietnam.fr).
2. Ủng hộ qua bưu điện: bằng séc à l’ordre Ambassade du Vietnam kèm theo Thông tin (đánh máy hoặc viết tay) theo mẫu dưới đây:

THÔNG TIN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG

Họ và tên:
Địa chỉ (không bắt buộc) :
Điện thoại (không bắt buộc) :
Số tiền ủng hộ:
Hình thức: Bằng séc

Làm tại………, ngày …………
(ký tên)

Ces derniers jours, les tempêtes et les pluies diluviennes se succèdent sur le Centre du Vietnam et provoquent des dégâts considérables, morts, disparus, glissements de terrain, pertes de récolte…Dans un esprit d'entraide et de solidarité, l’Ambassade du Vietnam en France lance un appel à dons afin de venir en aide aux sinistrés des inondations dans plusieurs provinces de la région du Centre du Vietnam.
Les dons peuvent être directement adressés aux organismes suivants :
I. Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam
1. Compte au Trésor:
Titulaire du compte/Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Numéro du compte/Số tài khoản: 3713.0.1058784.00000
Code d’organisme/Mã đơn vị QHNS: 1058784
Branche : Tại sở giao dịch Kho bạc nhà nước.
2. Comptes bancaires:
a. Compte en vietnam dong
Titulaire du compte/Tên tài khoản: Mặt trận tổ quốc Việt Nam – ban cứu trợ Trung ương
Numéro du compte/Số tài khoản: 001.1.00.193241.8
Branche :Tại Sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
b. Compte en devise étrangère
Titulaire du compte/Tên tài khoản: Mặt trận tổ quốc Việt Nam – ban cứu trợ Trung ương
Numéro du compte/Số tài khoản: 001.1.37.193253.8
Branche : Tại Sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
SW Code: BFTVVVNX001
II. L’Ambassade du Vietnam en France
- Sur place : Les dons (par chèque ou espèces) peuvent être donnés sur place, à l’adresse 61 rue de Miromesnil 75008 Paris. Email : don@ambassade-vietnam.fr
- Par correspondance : par chèque uniquement à l’ordre de l’Ambassade du Vietnam, joint d’un bulletin de don comme suit (la reproduction manuscrite est également acceptée):
Don pour les victimes des inondations au Vietnam

Nom: Prénom:
Adresse (facultatif) :
Tél/Portable (facultatif) :
Montant par chèque :

Fait à ….., le…………..
(Signature)

 

 

adminbaochi

Close