Lễ ký kết về việc Việt Nam tham gia Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế (MAAC)

Lễ ký kết về việc Việt Nam tham gia Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế (MAAC)

Lễ ký kết về việc Việt Nam tham gia Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế (MAAC)

Ngày 22/3/2023, tại Trụ sở Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD, Paris, Cộng hòa Pháp, diễn ra Lễ ký kết về việc Việt Nam tham gia Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế (MAAC) giữa Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác Bộ Tài chính và Phó Tổng Thư ký OECD ông Yoshiki Takeuchi, cùng với sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng.
Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Phó Tổng Thư ký OECD ông Yoshiki Takeuchi đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam đối với chương trình nghị sự minh bạch về thuế toàn cầu trong thời gian qua, bằng nhiều hành động cụ thể. Tin tưởng tính hiệu quả của Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế (MAAC), Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn mong rằng các bên tham gia ký kết sẽ duy trì hợp tác bền chặt, góp phần vào sự ổn định và thuận lợi trong môi trường phát triển của các doanh nghiệp, cũng như phát huy các thế mạnh của mỗi bên để đóng góp tích cực cho sự phát triển chung.
MAAC là được đánh giá là hiệp định đa phương toàn diện cho các hình thức hợp tác về thuế xuyên biên giới, cũng là một công cụ quan trọng trong nỗ lực toàn cầu để giải quyết tình trạng trốn và tránh thuế. Việc Việt Nam ký MAAC sẽ tạo khuôn khổ pháp lý đa phương để mở rộng hợp tác quốc tế về hành chính thuế. Việc gia nhập MAAC cũng là điều kiện cần thiết theo yêu cầu đối với thành viên Diễn đàn hợp tác thực hiện Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận; đồng thời đây cũng là tiêu chí của EU đánh giá mức độ hợp tác của một quốc gia về các vấn đề thuế; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác với các tổ chức kinh tế tài chính quốc tế đa phương.
Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

chinhtribt

Close