Lễ chúc mừng năm mới Âm lịch của Tổng thống Pháp

Lễ chúc mừng năm mới Âm lịch của Tổng thống Pháp

Lễ chúc mừng năm mới Âm lịch của Tổng thống Pháp

Ngày 27/01/2023, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức tiệc chúc mừng năm mới âm lịch của cộng đồng gốc Châu Á tại Phủ Tổng thống (điện Élysée). Đây là truyền thống hàng năm của Phủ Tổng thống Pháp được nối lại lần đầu tiên sau 2 năm đại dịch.
Trong phát biểu, Tổng thống Macron nhấn mạnh lịch sử chung và những mối liên hệ sâu đậm giữa Pháp và Châu Á nói chung và với từng quốc gia nói riêng và cảm ơn những đóng góp và nỗ lực cho nước Pháp trong suốt chiều dài lịch sử.
Tổng thống Macron nhắc lại nội dung và mục tiêu việc triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp và Châu Âu; nhấn mạnh mong muốn tăng cường “quan hệ láng giềng” với khu vực, “xây dựng và củng cố hoà bình lâu dài” thông qua việc chia sẻ và “tôn trọng những giá trị phổ quát đã được ghi nhận trong Hiến chương LHQ” như chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, tự do và phẩm hạnh.
Tổng thống Macron nêu bật hai thách thức hiện nay trong khu vực là hoà bình - an ninh và khí hậu; cho rằng để khắc phục cần nỗ lực giảm căng thẳng thông qua đối thoại và tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, khoa học kỹ thuật, trao đổi học thuật, giao lưu văn hoá và giảng dạy tiếng Pháp, …
Cuối cùng, hoan nghênh những đóng góp của cộng đồng người Châu Á tại Pháp, Tổng thống Macron chúc cộng đồng tiếp tục củng cố vai trò cầu nối giữa Pháp và các quốc gia nguồn cội, thể hiện sự năng động và sức sống trong quan hệ giữa Pháp và Châu Á.

chinhtribt

Close