Hội thảo “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương": tầm nhìn giao thoa Pháp – Việt”

Hội thảo “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương": tầm nhìn giao thoa Pháp – Việt”

Hội thảo “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”: tầm nhìn giao thoa Pháp – Việt”

Trong khuôn khổ các hội thảo về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Học viện Nghiên cứu cao cấp quốc phòng (IHEDN), một trong những cơ quan đào tạo cán bộ và sỹ quan cao cấp, nghiên cứu hàng đầu của Pháp về chiến lược an ninh quốc phòng, được thành lập năm 1948 và đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Pháp, ngày 15/5, Ban Quan hệ quốc tế (IHEDN) với sự phối hợp của Hội cựu học viên IHEDN đã tổ chức hội thảo với tiêu đề “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: tầm nhìn giao thoa Pháp – Việt” với sự tham gia của Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Đại sứ Hervé Dejean de la Batie, Cố vấn đối ngoại của Tổng Tham mưu trưởng Hải quân Pháp cùng hai khách mời là Tướng Didier Oustric, thuộc Ban Nghiên cứu và Giảng dạy quân sự và Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Như Thanh, Học viện Ngoại giao.
Nội dung cuộc hội thảo nhằm cung cấp cho các khán giả Pháp khái quát về chính sách đối ngoại của Việt Nam về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trên các góc độ học thuật và thực tiễn, cũng như tổng quan về quan hệ Việt - Pháp trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược.
Hội thảo thu hút đông đảo người tham gia gồm giới nghiên cứu, phân tích quan hệ quốc tế và chính sách quốc phòng, nhà báo, văn phòng tư vấn chiến lược và các doanh nghiệp Pháp. Cử tọa đã đặt nhiều câu hỏi bày tỏ quan tâm chung về nhìn nhận và đánh giá của Việt Nam về khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp và Châu Âu cũng như những mục tiêu, giải pháp nhằm triển khai hiệu quả chiến lược này, đồng thời tăng cường quan hệ song phương với Việt Nam và khối ASEAN cũng như từng nước thành viên của khối. Các diễn giả và cử tọa đánh giá cao cách tiếp cận tổng thể, bao trùm của Việt Nam về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, với các khía c ạnh an ninh, kinh tế và phát triển bền vững, nhằm phấn đấu cho khu vực hòa bình, hợp tác lâu dài và thịnh vượng. Một số câu hỏi thể hiện quan tâm về các điểm nóng tại khu vực cũng như quan điểm và đóng góp của Việt Nam cho các giải pháp tại đây.
Các tham luận của phía Pháp cũng góp phần làm sáng tỏ về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà Pháp đang chủ trương và theo đuổi trong khuôn khổ song phương và EU.
Những bày tỏ ý kiến trong hội thảo thể hiện sự tin tưởng nhất định về quan hệ song phương Việt – Pháp trong duy trì môi trường khu vực và quốc tế ổn định cũng như củng cố những thành quả trong hợp tác phong phú v à đa dạng giữa Việt Nam và Pháp trong 50 năm qua.

chinhtribt

Close