Khai sinh

3. ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH, CẤP GIẤY THAY THẾ GIẤY KHAI SINH, GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ TỊCH

Người có quốc tịch Việt Nam đã đăng ký khai sinh tại Đại sứ quán có thể đề nghị đăng ký lại việc sinh và cấp lại bản chính giấy khai sinh và giấy chứng nhận hộ tịch (Attestation de Concordance) dựa trên các giấy tờ do người đề nghị cung cấp và hồ sơ lưu tại Đại sứ quán. Người yêu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. Các giấy tờ tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt theo quy định pháp luật của Việt Nam về công chứng/chứng thực bản dịch, trường hợp dịch hồ sơ qua Traducteur assermenté thì các giấy tờ phải được chứng nhận lãnh sự (Légalisation) tại Bộ Ngoại giao Pháp.

Đăng ký lại khai sinh

Hồ sơ gồm:

 1. Bản sao giấy khai sinh cũ (bản gốc để đối chiếu nếu có);
 2. Tờ khai đề nghị đăng ký lại khai sinh;
 3. Bản sao và bản chính hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay thế (thẻ căn cước, giấy CMND...);
 4. Bản sao và bản chính giấy tờ cư trú hợp lệ tại Pháp
 5. Giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;
 6. Trường hợp đã nhập quốc tịch nước ngoài mà hộ chiếu Viêt Nam còn giá trị sử dụng, người đề nghị phải cung cấp giấy tờ nhập quốc tịch nước ngoài hoặc hộ chiếu mang quốc tịch nước đó. Trường hợp đã nhập quốc tịch nước ngoài mà hộ chiếu Việt Nam không còn giá trị sử dụng, người đề nghị phải làm thủ tục xác minh quốc tịch Việt Nam.
 7. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

Lệ phí: (Biểu phí tại Thông tư 264 BTC) và các phụ phí:

    • Phí hoàn thiện hồ sơ nếu có (gồm dịch giấy tờ tài liệu, sao chụp…)
    • Phí gửi trả kết quả qua bưu điện nếu có.

Đặt lịch hẹn trực tuyến

LIÊN HỆ:

Điện thoại: 01 44 14 64 23 (buổi chiều các ngày thứ 3-4-5 từ 14h00-17h00)

Email: ls2@ambassade-vietnam.fr

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp/Ambassade du Vietnam

Bộ phận Hộ tịch

61, rue de Miromesnil 75008 PARIS

Close