Đoàn Tổng thanh tra chính phủ thăm và làm việc tại Pháp

Đoàn Tổng thanh tra chính phủ thăm và làm việc tại Pháp

Đoàn Tổng thanh tra chính phủ thăm và làm việc tại Pháp

Từ ngày 26-29/6/2023, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại Pháp. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã cùng tham gia các hoạt động của Đoàn.
Trong 3 ngày làm việc, Đoàn Thanh tra Chính phủ đã có trao đổi tích cực về hợp tác song phương trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, các quy chuẩn ứng xử trong công vụ của công
chức ... với Cơ quan chống tham nhũng (AFA), Cơ quan tối cao về minh bạch trong hoạt động công vụ (HATVP), Tổng cục hành chính và Dịch vụ công (DGAFP).
Hợp tác song phương Thanh tra Chính phủ của Việt Nam và các cơ quan liên quan của Pháp đã triển khai được nhiều năm, hai bên đã có những trao đổi chuyên sâu, tổ chức hội thảo trực tuyến và trực tiếp về các chủ đề đạo đức công vụ, thanh tra, kiểm tra kê khai thu nhập và tài sản, quản lý và thu hồi tài sản tịch thu.
Bên cạnh các hoạt động song phương, Đoàn Thanh tra Chính phủ cũng đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp về quan hệ song phương nói cung cũng như việc thúc đẩy hợp tác Việt-Pháp trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.

chinhtribt

Close