Đại sứ Việt Nam tại Pháp tham dự phiên họp ra mắt của Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp - Việt Nam tại Quốc hội Pháp

Đại sứ Việt Nam tại Pháp tham dự phiên họp ra mắt của Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp - Việt Nam tại Quốc hội Pháp

Đại sứ Việt Nam tại Pháp tham dự phiên họp ra mắt của Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp – Việt Nam tại Quốc hội Pháp

Ngày 02/03/2023, tại trụ sở Quốc hội Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã tham dự phiên họp ra mắt của Nhóm hữu nghị Pháp - Việt Nam nhiệm kỳ mới tại Quốc hội Pháp. Đây là cuộc họp đầu tiên của Nhóm để xác định nhiệm vụ, bàn thảo các ý tưởng và đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2023.
Tham dự phiên họp có Chủ tịch Nhóm bà Anne le Hénanff, 4 Phó Chủ tịch gồm ông André Chassaigne, ông Éric Coquerel, ông Hadrien Ghomi, ông Luc Lamirault và một số nghị sỹ là thành viên Nhóm.
Đánh giá cao vai trò của Nhóm Hữu nghị trong tăng cường quan hệ song phương, Đại sứ đề nghị Nhóm phát huy vai trò thúc đẩy triển khai các sự kiện lớn trong năm 2023 kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp như trao đổi đoàn cấp cao và Hội nghị hợp tác địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 được tổ chức tại Hà Nội.
Đại sứ đồng thời cũng đề nghị các nghị sỹ quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại các địa phương tại Pháp và khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư Pháp quan tâm hơn nữa đến thị trường Việt Nam.
Về quan hệ Việt Nam - EU, Đại sứ đề nghị Nhóm thúc đẩy để Quốc hội Pháp sớm thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và góp tiếng nói để Ủy ban châu Âu xem xét gỡ bỏ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam.
Các nghị sỹ Pháp đã đưa ra nhiều ý tưởng tổ chức các hội thảo, hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, kinh tế...để giới thiệu, quảng bá về Việt Nam và tăng cường hiểu biết và quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Pháp và Việt Nam.
Nhóm hữu nghị Pháp - Việt Nam tại Quốc hội Pháp khóa 16 mới được thành lập từ tháng Hai vừa qua, gồm 50 thành viên trong đó có 1 Chủ tịch, 10 Phó Chủ tịch và 39 thành viên là các nghị sỹ đại diện cho nhiều đảng phái và các đơn vị bầu cử tại các địa phương khác nhau của Pháp.

chinhtribt

Close