Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trao Giải thưởng về thông tin đối ngoại cho ông Alain Ruscio

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trao Giải thưởng về thông tin đối ngoại cho ông Alain Ruscio

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trao Giải thưởng về thông tin đối ngoại cho ông Alain Ruscio

Ngày 08/09/2022, tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức trao Giấy khen và giải thưởng của Hội đồng giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại cho ông Alain Ruscio với bài báo đạt giải khuyến khích hạng mục báo điện tử, trang thông tin điện tử viết bằng tiếng Pháp với tiêu đề “Năm 1945 Việt Nam mở đường phi thực dân hóa” đăng trên báo Nhân đạo điện tử ngày 04/09/2020.
Trong lời phát biểu chúc mừng, Đại sứ Đinh Toàn Thắng hoan nghênh và nhấn mạnh ý nghĩa của tác phẩm về sự kiện 02/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, cũng như về vai trò to lớn của Người đối với cách mạng Việt Nam và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.
Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những năm tháng nghiên cứu miệt mài của ông Ruscio về Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và cũng là nhân vật được UNESCO vinh danh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam” vào năm 1987.
Trong niềm vui và xúc động, ông Alain Ruscio nhắc lại về cơ duyên gắn bó với sự nghiệp nghiên cứu về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với thế hệ ông khi ấy, Việt Nam là biểu tượng của tinh thần quả cảm “nước nhỏ đương đầu với đại cường” và cho ý chí đấu tranh mạnh mẽ, quật cường của một dân tộc để giành lại độc lập tự do.Tận mắt chứng kiến nhiều sự kiện, bước ngoặt lịch sử của Việt Nam trong thời gian là phóng viên thường trú báo Nhân đạo tại Hà Nội, càng tìm hiểu ông càng ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như thêm yêu mến và gắn bó với Việt Nam - đất nước ông coi là “quê hương thứ hai”. Bài báo “Năm 1945 Việt Nam mở đường phi thực dân hóa” ông viết nhằm cung cấp thêm đánh giá về tác động của sự kiện 02/09/1945 cũng như vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đấu tranh của Việt Nam trong việc góp phần cổ vũ phong trào chống chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.
Ông Alain Ruscio là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp và là nhà sử học có nhiều nghiên cứu, sách và tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Hoạt động này cũng đã được Đại sứ quán kết hợp tổ chức thành sinh hoạt chính trị tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc ta cho thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp. Các đại biểu thanh niên, sinh viên dự buổi lễ và cuộc gặp gỡ đã có nhiều trao đổi sâu sắc với ông Alain Ruscio.

chinhtribt

Close