Cuộc họp công bố báo cáo của OECD “Hướng tới xã hội xanh và bao trùm hơn tại Đông Nam Á”

Cuộc họp công bố báo cáo của OECD “Hướng tới xã hội xanh và bao trùm hơn tại Đông Nam Á”

Cuộc họp công bố báo cáo của OECD “Hướng tới xã hội xanh và bao trùm hơn tại Đông Nam Á”

Ngày 11/3/2024, tại trụ sở ở Paris, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã tổ chức cuộc họp công bố báo cáo “Hướng tới xã hội xanh và bao trùm hơn tại Đông Nam Á” do Trung tâm Phát triển OECD xây dựng. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cùng Đại sứ các quốc gia ASEAN tại Paris đã tham dự sự kiện này.
Báo cáo của OECD đưa ra những nhận định đáng chú ý về sự phát triển kinh tế ấn tượng của Đông Nam Á thời gian qua, đồng thời cũng cho rằng đây là khu vực phải đối mặt với những thách thức về suy thoái môi trường, ô nhiễm và mất đa dạng sinh học. Khu vựcĐông Nam Á có hơn 100 triệu người lao động làm việc trong các ngành nghề phụ thuộc vào môi trường, có thể bị tác động tiêu cực bởi biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh các nước khu vực đang hướng tới mô hình phát triển tăng trưởng xanh, báo cáo đánh giá tỷ lệ và các loại hình công việc bị ảnh hưởng do suy thoái môi trường ở Đông Nam Á, xác định những hạn chế tác động đến việc làm do suy thoái môi trường ở 7 quốc gia Đông Nam Á, đồng thời xem xét những tác động tới thu nhập khi áp dụng trồng trọt hữu cơ đối với canh tác lúa nước ở khu vực. Qua đó, OECD kiến nghị các quốc gia khu vực thực hiện các chính sách cải cách nhằm cải thiện hệ thống bảo trợ xã hội, phát triển kỹ năng mới cho người lao động và đa dạng hoá nền kinh tế tại các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Tham gia phiên thảo luận, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã thông tin cho các đối tác biết về những chính sách nổi bật của Việt Nam thời gian qua phục vụ mục tiêu trung hoà các bon vào năm 2050, trong đó có có các biện pháp liên quan đến nông nghiệp và trồng lúa; khái quát những kỳ vọng của Việt Nam khi tham gia Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng - JETP; thông báo các vấn đề ưu tiên trong nhiệm kỳ đảm nhận vai trò đồng Chủ tịch Chương trình OECD đối với khu vực Đông Nam Á (SEARP); đề nghị OECD và các đối tác quốc tế tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết và mục tiêu đề ra, nhất là về tài chính; chuyển giao công nghệ, chia sẻ chuyên môn về chính sách quản trị, cải cách thể chế và thúc đẩy phát triển nhân lực trình độ cao...

chinhtribt

Close