Ban Kinh tế Trung ương thăm làm việc tại Pháp

Ban Kinh tế Trung ương thăm làm việc tại Pháp

Ban Kinh tế Trung ương thăm làm việc tại Pháp

Từ 27-29/9/2023, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương Đảng do đồng chí Phó trưởng ban Nguyễn Hồng Sơn đã đến thăm và làm việc tại Pháp.
Tại Pháp, Đoàn đã có chương trình làm việc với các đối tác Pháp và Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế OECD về vấn đề phát triển kinh tế vùng và liên kết kinh tế vùng. Đoàn đã gặp và làm việc với Quỹ Phát triển Pháp AFD, Cơ quan quốc gia về liên kết lãnh thổ ANCT, Cơ quan quản lý quỹ đất công của vùng Ile de France, Liên đoàn các doanh nghiệp công địa phương, Công ty triển
khai dự án giao thông nhanh Đại đô thị Paris, Cơ quan quản lý khu kinh tế đặc biệt La Defense.
Đoàn cũng đã có buổi trao đổi, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Đại sứ Việt Nam tại Pháp và đại diện Việt Nam tại OECD đã tham gia các hoạt động của Đoàn.
Trong các buổi làm việc, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh trọng điểm của chuyến thăm lần này tập trung tìm hiểu quan điểm về phát triển vùng, liên kết
vùng, thể chế và pháp luật liên quan, các nguồn lực cho phát triển vùng cũng như cách thức phân bố nguồn lực và vai trò của các cấp, việc phát triển các cực trung tâm tạo động lực cho
phát triển vùng.
Về phía các đối tác Pháp, AFD nêu rõ quan tâm đến phương thức Việt Nam quản lý phát triển vùng và vấn đề chuyển đổi năng lượng. Các chuyên gia Pháp nhấn mạnh chủ đề này cũng đang được quan tâm tại Pháp. Vấn đề chuyển đổi sinh thái sẽ tác động đến tất cả các ngành nghề và đời sống người dân. Vấn đề phân bổ nguồn lực càng trở nên phức tạp trong bối cảnh chuyển đổi. Trong bối cảnh đó, việc lên kế hoạch và tầm nhìn dài hạn có ý nghĩa quan trọng. AFD đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp xây dựng chương trình làm việc để cùng trao đổi với Đoàn Ban Kinh tế Trung ương Đảng về tổng thể hệ thống quản lý vùng của Pháp, từ góc độ trung ương đến địa phương, quan điểm của Pháp trong việc phi tập trung hoá thẩm quyền và nguồn lực phát triển cho cấp độ vùng và địa phương, làm rõ các cơ chế trong hệ thống quản lý của Pháp trong việc xây dựng và phối hợp các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế vùng.
Hai dự án Giao thông nhanh Đại đô thị Paris và La Defense là hai ví dụ điển hình trong hợp tác giữa chính quyền trung ương và địa phương trong việc thúc đẩy phát triển vùng và liên kết
trong nội vùng trên cơ sở triển khai chính sách phát triển tổng thể của quốc gia.
Tại cuộc làm việc với OECD, Đoàn Ban Kinh tế Trung ương Đảng đã trao đổi về vai trò của Uỷ ban chính sách phát triển vùng của OECD, các phương thức đánh giá tính hấp dẫn của các vùng do OECD phát triển nhằm xây dựng khung đánh giá cơ bản phục vụ cho mục tiêu quy hoạch phát triển vùng, các khuyến nghị của OECD về hỗ trợ của chính quyền Trung ương cho phát triển vùng và địa phương...
Có thể là hình ảnh về 5 người
Có thể là hình ảnh về 10 người và bộ vét
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 5 người, bộ vét, phòng tin tức và văn bản

chinhtribt

Close