Xác nhận giấy phép lái xe

XÁC THỰC GIẤY PHÉP LÁI XE VIỆT NAM

Theo quy định của phía Pháp, kể từ tháng 01/2012, tất cả các loại giấy phép lái xe do nước ngoài cấp chỉ được đổi sang giấy phép lái xe của Pháp với các điều kiện sau :

 1. Giấy phép lái xe phải được đổi trong thời hạn 1 năm kể từ khi người có yêu cầu đến Pháp ;
 2. Giấy phép lái xe phải được ĐSQ dịch công chứng ;
 3. Giấp phép lái xe phải được ĐSQ xác thực.

Để xác thực các loại giấy phép lái xe cấp tại Việt Nam, người có yêu cầu có thể:

Cách thứ 1:

I. Xin giấy xác nhận của Cơ quan cấp giấy phép lái xe (Sở giao thông hoặc Tổng cục đường bộ)

 1. Lập văn bản yêu cầu xác thực giấy phép lái xe (Mẫu Giấy đề nghị xác thực GPLXVN).
 2. Có mặt tại ĐSQ để trực tiếp lập văn bản và ký ;
 3. Xuất trình giấy tờ tùy thân (bản sao và bản chính hộ chiếu, thẻ căn cước, CMTND);
 4. Xuất trình giấy phép lái xe (bản sao và bản chính).

Sau khi có xác nhận của ĐSQ, người yêu cầu gửi văn bản về Sở Giao thông vận tải địa phương nơi cấp giấy phép lái xe để được xác nhận. Văn bản xác nhận của cơ quan cấp giấy phép lái xe sau đó phải được Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) hoặc Sở Ngoại vụ Tp. Hồ Chí Minh hợp pháp hóa.

II. Xin Chứng nhận từ Đại sứ quán sau khi có văn bản xác nhận của Sở Giao thông vận tải được hợp pháp hóa (chứng nhận theo yêu cầu),

Người yêu cầu có thể tới nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận giấy phép lái xe.

Hồ sơ bao gồm :

 1. Bản sao hộ chiếu;
 2. Bản sao Giấy phép lái xe cần xác nhận ;
 3. Bản sao và bản chính giấy xác nhận của Sở Giao thông vận tải đã được Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ hợp pháp hóa.

Cách thứ 2:

I. Yêu cầu ĐSQ thực hiện xác minh với Cơ quan cấp giấy phép lái xe

II. Xin Chứng nhận từ Đại sứ quán (chứng nhận theo yêu cầu)

Người yêu cầu có thể tới nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận giấy phép lái xe.

Hồ sơ bao gồm :

 1. Tờ khai theo mẫu Giay-de-nghi-CAP - CN-Giay-phep-lai-xe
 2. Bản sao hộ chiếu;
 3. Bản sao Giấy phép lái xe cần xác nhận ;

Close