THÔNG BÁO VỀ LỊCH TIẾP KHÁCH LÃNH SỰ

THÔNG BÁO VỀ LỊCH TIẾP KHÁCH LÃNH SỰ

THÔNG BÁO VỀ LỊCH TIẾP KHÁCH LÃNH SỰ

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp mở cửa tiếp khách đến làm các thủ tục lãnh sự theo lịch (trừ các ngày lễ 2022 - Lich nghi hang nam Notice 17012022) :

  • Hộ chiếu - Quốc tịch: Sáng thứ 2 (9h30 đến 12h00), sáng thứ thứ 4 (9h30 đến 12h00) và chiều thứ 5 (14h00 đến 17h00)
  • Hộ tịch - Công chứng: Chiều thứ 2 (14h00 đến 17h00), Sáng thứ 3 (9h30 đến 12h00) và sáng thứ thứ 5 (9h30 đến 12h00), chiều thứ 5 (14h00 đến 17h00)
  • Miễn thị thực : Sáng thứ 2 (9h30 đến 12h00), sáng thứ thứ 4 (9h30 đến 12h00) và chiều thứ 5 (14h00 đến 17h00)

Đại sứ quán đóng cửa các ngày 31/01 và 01/02/2022 theo lịch nghỉ Tết nguyên đán. Các ngày nghỉ khác xin tham khảo đường dẫn nêu trên.

Ambassade Admin

Close