Phiên họp hẹp cấp Phó Đại sứ Nhóm các nước làm việc (Bureau) Chương trình Đông Nam Á – OECD (SEARP)

Phiên họp hẹp cấp Phó Đại sứ Nhóm các nước làm việc (Bureau) Chương trình Đông Nam Á – OECD (SEARP)

Phiên họp hẹp cấp Phó Đại sứ Nhóm các nước làm việc (Bureau) Chương trình Đông Nam Á – OECD (SEARP)

Sáng ngày 22/3/2024, tại trụ sở chính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã diễn ra phiên họp hẹp cấp Phó Đại sứ Nhóm các nước làm việc (Bureau) Chương trình Đông Nam Á – OECD (SEARP). Thay mặt hai nước trong nhiệm kỳ Chủ tịch chương trình, bà Phạm Thị Kim Yến, Tham tán-Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và ông Anthony Stannard, Phó Trưởng Phái đoàn Úc tại OECD đã đồng chủ trì phiên họp trên. Bên cạnh hai nước đồng chủ tịch SEARP, cuộc họp có sự tham dự của đầy đủ các nước thành viên Bureau của SEARP gồm Đức, Canada, Hàn Quốc, Nhật, Anh, Thái Lan, Indonesia và các thành viên Ban Thư ký của OECD phụ trách SEARP.
Phát biểu tại phiên họp, bà Phạm Thị Kim Yến khẳng định Việt Nam và Úc đã phối hợp chặt chẽ trên vai trò Đồng Chủ tịch để đem lại nhiều thành tựu rõ rệt cho khu vực thông qua SEARP và bảo đảm thực hiện các ưu tiên đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ; khẳng định Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ của các nước thành viên Bureau trong lần đầu giữ cương vị này và vui mừng khi thấy các nước trong khu vực đang có những bước tiến lớn trong quan hệ với OECD. Trong các nội dung thảo luận, phía VN đã có một số đóng góp tích cực và đề nghị các nước Nhóm Bureau là thành viên OECD tiếp tục có nhiều hỗ trợ hơn nữa để thúc đẩy các sáng kiến để SEARP trở nên hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Các đại biểu đã thảo luận về một số nội dung quan trọng như Lễ kỷ niệm 10 năm SEARP tại MCM 2024, Diễn đàn khu vực của SEARP 2024 tại Indonesia, Kế hoạch triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của OECD, việc hỗ trợ gia nhập OECD của Indonesia, Các dự án hợp tác tiềm năng của SEARP 2024 cũng như Văn phòng Tokyo của OECD.

chinhtribt

Close