Thông báo về việc khôi phục các biện pháp và thủ tục về xuất nhập cảnh vào Việt Nam

Các biện pháp và thủ tục về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài đang dần được khôi phục từ 15/03/2022 :

  • Miễn thị thực cho công dân của 13 nước trong đó có Pháp khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày.
  • Phục hồi quy trình, thủ tục cấp tất cả các loại thị thực theo Luật Xuất nhập cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài năm 2014, sửa đổi bổ sung 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực sẽ được nối lại trong thời gian tới sau khi có hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan chức năng.
  • Nối lại việc miễn thị thực cho người nước ngoài theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cũng như miễn thị thực trên cơ sở có đi có lại

Lưu ý : Người nhập cảnh phải tuân thủ các qui định tại Hướng dẫn số 1265/BYT-DP về phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh :

  1. Yêu cầu về phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh về xét nghiệm:

- Phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ nếu sử dụng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP hoặc trong vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính, phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ đầu (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên với virus SARS-CoV-2) kể từ khi nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì được phép rời khỏi nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

  1. Yêu cầu về phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh về khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.

Người nhập cảnh phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID) trong thời gian lưu trú tại Việt Nam theo quy định.

  1. Yêu cầu về phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh về theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng bệnh COVID-19.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh, tự theo dõi sức khỏe, nếu có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 thì phải thông báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn, quản lý kịp thời, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn.

 

Close