Ly hôn

THỦ TỤC GHI SỔ HỘ TỊCH VIỆC LY HÔN ĐÃ THỰC HIỆN TẠI TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI

Công dân đã làm thủ tục ly hôn tại một Tòa án của Pháp và đã được cấp Bản án ly hôn có hiệu lực có thể thực hiện thủ tục ghi sổ hộ tịch việc ly hôn tại Đại sứ quán.
Hồ sơ gồm:

 • Tờ khai ghi chú ly hôn (Mau Tờ khai ghi chu ly hon)
 • Giấy tờ tùy thân của người yêu cầu ghi chú ly hôn (trường hợp gửi qua đường bưu điện cần gửi bản sao công chứng và giấy chứng nhận cư trú tại Pháp có xác nhận của Mairie nơi cư trú (Mau Certificat de Vie)
 • Bản sao công chứng Bản án ly hôn do Tòa án của Pháp ban hành
 • Chứng nhận kết hôn (Copie intégrale de l'acte de mariage) có phần ghi chú "Hôn nhân đã bị hủy bỏ" (Mention mariage dissous)
 • Bản sao giấy tờ tùy thân của vợ hoặc chồng cũ người yêu cầu ghi chú ly hôn.
 • Lệ phí (thanh toán bằng séc trong trường hợp gửi hô sơ qua bưu điện) Bao gồm : Lệ phí (Biểu phí tại Thông tư 264 BTC) và các phụ phí:
     • Phí hoàn thiện hồ sơ nếu có (gồm dịch giấy tờ tài liệu, sao chụp…)
     • Phí gửi trả kết quả qua bưu điện nếu có.

Close