GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN VÀ PHONG TỤC TẬP QUÁN

* Khi cần thiết, cán bộ thụ lý hồ sơ có thể yêu cầu xuất trình thêm các giấy tờ bổ sung

I. Hồ sơ :

Giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn và phong tục tập quán được cấp để công dân Việt Nam kết hôn với công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài khác giới tại cơ quan hộ tịch của Pháp hoặc cơ quan lãnh sự, ngoại giao nước ngoài tại Pháp. Người yêu cầu phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Đại sứ quán (hôn thê không cần đến trình diện).

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI ĐẠI SỨ QUÁN PHÁP GIỮA HAI BÊN NAM NỮ LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM TẠM TRÚ TẠI PHÁP

* Khi cần thiết, cán bộ thụ lý hồ sơ có thể yêu cầu xuất trình thêm các giấy tờ bổ sung

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp chỉ làm thủ tục kết hôn cho hai bên nam nữ là công dân Việt Nam chưa có quốc tịch nước ngoài. Trường hợp một trong hai bên đã có quốc tịch nước ngoài, nếu đương sự có yêu cầu kết hôn tại ĐSQ, đương sự phải xuất trình giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền của nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của nước mà đương sự có quốc tịch cho phép và công nhận việc kết hôn tại ĐSQ Việt Nam tại Pháp.

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN GIỮA NGƯỜI MANG QUỐC TỊCH PHÁP VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM TẠI VIỆT NAM

Việc đăng ký kết hôn giữa công dân Pháp và công dân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam thuộc thẩm quyền duy nhất của Sở Tư pháp các tỉnh hoặc thành phố nơi bên nam nữ là công dân Việt Nam cư trú. Lưu ý : các cấp xã, huyện không có thẩm quyền đăng ký kết hôn trong những trường hợp này. Hồ sơ nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh/thành phố, gồm:

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

* Khi cần thiết, cán bộ thụ lý hồ sơ có thể yêu cầu xuất trình thêm các giấy tờ bổ sung

Trên cơ sở hồ sơ đăng ký công dân tại Đại sứ quán, ĐSQ có thể cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam đã cư trú tại Pháp từ 6 tháng trở lên để làm các thủ tục kết hôn hoặc hành chính, dân sự trong nước hoặc tại một nước thứ 3. Các giấy tờ tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt theo quy định pháp luật của Việt Nam về công chứng/chứng thực bản dịch, trường hợp dịch hồ sơ qua Traducteur assermenté thì các giấy tờ phải được hợp pháp hóa tại Bộ Ngoại giao Pháp.