Hộ chiếu

THỦ TỤC CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU 1. Đối tượng: Công dân Việt Nam định cư tại địa bàn Pháp hoặc tại các nước do ĐSQVN tại Pháp kiêm nhiệm (Monaco, Andorra, Portugal) có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng (dưới 6 tháng) có nhu cầu được cấp đổi hộ chiếu. 2. Hồ sơ … Đọc tiếp Hộ chiếu