Thông tin lưu ý các công dân Việt Nam tại khu vực Trung Đông

Thông tin lưu ý các công dân Việt Nam tại khu vực Trung Đông

Thông tin lưu ý các công dân Việt Nam tại khu vực Trung Đông

(Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, ngày 08/01/2020)

Tình hình Trung Đông vẫn còn phức tạp, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam khi nhập cảnh hoặc đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Trung Đông cần theo dõi sát và tuân theo các hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của:

- Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran là: +989306459865;

- Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-ta là: +97430682541;

- Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út là: +966567290693;

- Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét là:+96596075678;

- Đại sứ quán Việt Nam tại các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất là: +971501299789;

- Đại sứ quán Việt Nam tại Ix-ra-en: +972527038657;

- Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ: +905457858548;

- Hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 84 84 84.

Ambassade Admin

Close