Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng về nước

Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng về nước

Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng về nước

Cập nhật ngày 21/05/2020 (15h00): NGÀY 23/05/2020 CHUYẾN BAY THƯƠNG MẠI CÓ TỔ CHỨC DO VIETNAM AIRLINES VẬN HÀNH ĐÃ ĐƯA 73 CÔNG DÂN THUỘC CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT DUYỆT ƯU TIÊN TRONG ĐỢT THỨ HAI VỀ NƯỚC. TRONG KHI CHỜ CHỈ ĐẠO MỚI TỪ CHÍNH PHỦ,  ĐẠI  SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI PHÁP TẠM NGỪNG XÉT DUYỆT NGUYỆN VỌNG CỦA CÔNG DÂN. CÔNG DÂN CÓ NGUYỆN VỌNG THỰC SỰ CẦN THIẾT VỀ NƯỚC TRONG THỜI GIAN DỊCH COVID-19 CÓ THỂ TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ, THEO DÕI THÔNG TIN CẬP NHẬT ĐỂ ĐƯỢC XÉT DUYỆT TRONG CÁC ĐỢT TỚI (NẾU CÓ) TÙY THUỘC VÀO KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN TRONG NƯỚC.

Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng về nước

Trong bối cảnh sở tại kéo dài thời gian phong toả, cách ly chống dịch Coronavirus, để có cơ sở đề nghị với Chính phủ tổ chức các chuyến bay của Vietnam Airlines cho công dân từ Pháp về nước trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp mở trang đăng ký nguyện vọng về nước đối với công dân Việt Nam có nhu cầu thực sự cần thiết, đáp ứng các ưu tiên và phù hợp với khả năng tiếp nhận cách ly ở trong nước.

Cụ thể như sau:

1. Các nhóm đối tượng ưu tiên

 • Công dân dưới 18 tuổi;
 • Công dân trên 60 tuổi hoặc có bệnh nền đang điều trị, phụ nữ mang thai;
 • Công dân là khách du lịch, thăm thân hết hạn thị thực, bảo hiểm;
 • Công dân là sinh viên đã hoàn thành chương trình học;
 • Công dân đi công tác ngắn hạn đã hết thị thực, lao động hết hạn hợp đồng.

2. Cung cấp thông tin

 • Công dân cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp.
 • ĐSQ không xem xét các trường hợp khai báo không đầy đủ, không chính xác.

3. Tiếp nhận thông tin

 • ĐSQ là nơi duy nhất tiếp nhận đăng ký nguyện vọng về nước của công dân.
 • ĐSQ không uỷ quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào tiếp nhận đăng ký. Công dân cần hết sức cẩn trọng, tránh bị lợi dụng.

4. Chi phí

 • Công dân tự chi trả chi phí chuyến bay và các chi phí cần thiết khác (nếu có); tuân thủ sự sắp xếp ưu tiên của ĐSQ và cơ quan chức năng có thẩm quyền; tự thu xếp di chuyển tới địa điểm tập kết trước chuyến bay; tuân thủ mọi quy định về khai báo y tế, cách ly, theo dõi khi về nước; cung cấp đầy đủ các giấy tờ hợp lệ (hộ chiếu Việt Nam/giấy thông hành còn hạn, các giấy tờ chứng minh ưu tiên nếu có, giấy chứng nhận y tế nếu được yêu cầu).

5. Xác nhận

 • ĐSQ sẽ gửi email xác nhận các trường hợp được xét duyệt từ địa chỉ dangkycongdan@ambassade-vietnam.fr (cần kiểm tra email tránh rơi vào hộp thư rác)
 • Công dân sẽ sử dụng xác nhận của ĐSQ để mua vé của Vietnam Airlines.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đề nghị công dân Việt Nam đang có mặt tại Pháp phát huy truyền thống tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, ổn định cuộc sống, tuân thủ quy định trong thời gian phong toả tại Pháp đồng thời chia sẻ với những hạn chế, khó khăn khi theo dõi cách ly bắt buộc đối với tất cả người Việt khi trở về nước để ngăn ngừa lây lan của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

Xác nhận của công dân tại đây:

Tôi đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng theo thông báo của ĐSQ (bấm vào đường dẫn để đăng ký)

Ambassade Admin

Related Articles

Close