Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng về nước

Cập nhật ngày 07/08/2020 (12h00):
- Từ 00h00 ngày 07/08/2020ĐSQ Việt Nam tại Pháp ngưng tiếp nhận đăng ký nguyện vọng về nước của công dân đang có mặt tại Pháp và Bồ Đào Nha trên chuyến bay dự kiến ngày 20/08/2020. ĐSQ sẽ lập danh sách ưu tiên dựa trên đăng ký từ 00h00 ngày 03/08/2020 đến 24h00 ngày 06/08/2020 (tổng cộng 975 đăng ký) và thông báo tới công dân qua email dangkycongdan@ambassade-vietnam.fr sau khi được Cục Lãnh sự duyệt.

- Đối với công dân ở ngoài Pháp và Bồ Đào Nha, sau khi đã đăng ký với ĐSQ tại địa bàn, vẫn có thể tiếp tục đăng ký trên phần mềm đến 24h00 ngày 09/08/2020.

- Chuyến bay ngày 20/08/2020 (với 276 ghế) dự kiến tiếp nhận công dân từ 30 nước và vùng lãnh thổ tại Nam Mỹ, châu Phi, châu Âu. Vì vậy số lượng ghế phân bổ cho mỗi địa bàn sẽ rất hạn chế. Công dân có nguyện vọng về nước chưa được xét duyệt có thể đăng ký nhận thông tin các chuyến bay tiếp theo (nếu có). Kính mong công dân chia sẻ khó khăn với cộng đồng và với công tác BHCD của các ĐSQ.

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG VỀ NƯỚC

Đợt tháng 20/08/2020

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp mở đăng ký nguyện vọng về nước trên chuyến bay thương mại có tổ chức do Vietnam Airlines vận hành. Cụ thể:

1. Thông tin chuyến bay:

- Thời gian dự kiến chuyến bay: ngày 20/08/2020 (có thể thay đổi).

- Thông tin về địa điểm nhập cảnh và cách ly sẽ được cập nhật sau.

- Số lượng ghế chuyên chở: 276 ghế

- Số lượng địa bàn được xét duyệt: 30 quốc gia và lãnh thổ

2. Chi phí và điều kiện vận chuyển: tương tự như các đợt trước. Công dân tự chi trả chi phí chuyến bay và các chi phí cần thiết khác (nếu có).

Các đối tượng ưu tiên:

(1) Lao động hết hạn hợp đồng, mất việc, không còn thu nhập (từ 2, 3 tháng trở lên) mà sở tại không có điều kiện hỗ trợ;

(2) Học sinh dưới 18 tuổi; sinh viên đã hoàn thành khoá học (tốt nghiệp) gặp khó khăn về nơi ở/gia hạn lưu trú;

(3) Doanh nhân, trí thức là người Việt Nam, công dân xuất cảnh ngắn hạn, bị “mắc kẹt” gặp khó khăn do không có nơi ở, không có khả năng tài chính và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác...

3. Thời hạn đăng ký:

-  ĐSQ đề nghị công dân có nguyện vọng thực sự cần thiết về nước trong đợt này đăng ký lại với ĐSQ theo địa chỉ ở dưới đây từ 00h00 ngày 04/08/2020 đến 24h00 ngày 06/08/2020. ĐSQ sẽ chỉ xét duyệt ưu tiên đối với những đăng ký trong khoảng thời gian này.

- Sau thời điểm này, công dân có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng để nhận thông tin xét duyệt đợt sau (nếu có).

Lưu ý:

- Mọi đăng ký phải thực hiện trên phần mềm trực tuyến. ĐSQ không tiếp nhận đăng ký qua email và điện thoại. Do nguy cơ lây nhiễm phần mềm độc hại, hộp thư điện tử BHCD tự động chặn các email có file đính kèm.

- Đối với các trường hợp công dân đã đăng ký trước thời điểm 00h00 ngày 04/08/2020, cần đăng ký lại để tránh bị bỏ sót.

- Công dân đang có mặt ngoài Pháp và Bồ Đào Nha, cần đồng thời đăng ký với ĐSQ Việt Nam tại nước đó hoặc ĐSQ kiêm nhiệm địa bàn. ĐSQ Việt Nam chỉ tiếp nhận các đăng ký do ĐSQ phụ trách địa bàn chuyển tới qua đường công văn chính thức.

Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

 

Xác nhận của công dân: Tôi đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng theo thông báo và sự sắp xếp ưu tiên của ĐSQ (bấm vào đường dẫn để đăng ký).

Close